CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Dyddiadur Clybiau Alawon
Gwybodaeth Alawon Cysylltiadau
HOME Events Diary
Tune Clubs
Information Tunes Contacts
Digwyddiadur
Sesiynau a Gweithdai'r
Gorffennol
Gweithdy
Diary of
Sessions
and Workshops
in the past
Dosbarthiadau, gweithdai a chlybiau alawon
cynhaliwyd ar draws Gymru yn y gorffennol


Classes, sessions and tune clubs
held across Wales in previous uears


Rhagfyr 2014

December

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
30/12/2014
18.30.-20.0
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llandeilo - Mari Lwyd
Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Sul/Sun
21/12/2014
14.00-15.00
Llandeilo Tune Club - Mari Lwyd
National Botanic Garden of Wales
LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Nadolig Tuduraidd
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
20/12/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Tudor Christmas Session
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
16/12/2014
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
14/12/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
13/12/2014
10.30-12.0
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
8/12/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Delyth Jenkins
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
6/12/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Delyth Jenkins
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar - Jane Ridout
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
6/12/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club - Jane Ridout
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
1/12/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL

Tachwedd 2014

November

Clwb Alawon Abergele - Ruth Pybus
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul / Sun
30/11/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club - Ruth Pybus
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul / Sun
30/11/2014
10.30-12.30
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
25/11/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/11/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
17/11/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
15/11/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Gweithdy Sain Ffagan
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan
CAERDYDD  CF5 6XB
Sad / Sat 
15/11/2014
10.00-16.00
St Fagans workshop
Welsh National History Museum, St Fagans
CARDIFF  CF5 6XB
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
9/11/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Ymarfer agored y Glerorfa - croeso i bawb
Neuadd y Pentre, Penrhyncoch
Ger Aberystwyth   SY23 3EP
Sul / Sun
9/11/2014
10.30-16.00
Open Clerorfa Practice - welcome to all
Village Hall, Penrhyncoch
Near Aberystwyth   SY23 3EP
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Helen Adam
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
8/11/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Helen Adam
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
8/11/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
3/11/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
1/11/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Hydref 2014

October

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
28/10/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul / Sun
26/10/2014
10.30-12.30
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
20/10/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
18/10/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Kate Strudwick
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
11/10/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
6/10/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sun / Sul
5/10/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Guto Dafis
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
4/10/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Medi 2014

September

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
30/9/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
23/9/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
22/9/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sul / Sun
21/9/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
15/9/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
13/9/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
6/9/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
6/9/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
1/9/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL

  Awst 2014

August

Seiniau Sain Ffagan - diwrnod cerdd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd  CF5 6XB
Sad / Sat
23/8/2014
11.00-16.00
Music to your ears - a day of  Welsh music
St Fagans National History Museum
St Fagans, Cardiff  CF5 6XB
Cystadleuaeth unawd gwerin offerynnol Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Wythnos/Week
2-9/8/2014
12.00-13.00
Clera daily Welsh session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP
Cystadleuaeth unawd gwerin offerynnol Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Sad / Sat
2/8/2014
14.00-15.00
Clera Welsh folk soloist competition
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP

Gorffennaf 2014

July

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/7/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
19/7/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
12/7/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
5/7/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Perfformiadau gan Y Glerorfa yng Ngŵyl Rhuthun
Sgwr San Pedr.
Rhuthum, LL15 1AA
Sad/Sat
5/7/2014
14.00-19.00
Performances by Y Glerorfa at the Ruthin Festival
St Peter's Square
Ruthin, Denbighshire  LL15 1AA

Mehefin 2014

June

Sadwrn Plant - chwarae i blant ddawnsio
Croeso i gerddorion - cliciwch am gerddoriaeth
Tŷ a Pharc Tredegar, Casnewydd  NP10 8YW
Sad/Sat
28/6/2014
09.45-12.30
Sadwrn Plant - play for children to dance
Players welcome
Tredegar House and Park, Newport  NP10 8YW
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
24/6/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
24/6/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
23/6/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
21/6/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Gŵyl Ifan yn y Brifddinas
Dawnswyr a cherddorion traddodiadol
Canol Dinas Caerdydd, CF10
Sad / Sat
14/6/2014
10.30-17.00
Gŵyl Ifan in the Capital
Traditional dancers and players in the city centre,
Central Cardiff, CF10
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
9/6/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Cwrdd am ginio - cyfarfod olaf cyn mis Medi
Sul/Sun
8/6/2014
16.00-18.00
14.30-16.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Meet for lunch  - last meeting before September
Cynhadledd Tŷ Cerdd - Sesiwn Glanfa 11.40
Canolfan y Mileniwm, Plas Bute,

Cardiff Bay  CF10 5AL
Sad/Sat
7/6/2014
10.00-17.00
Tŷ Cerdd Conference - Glanfa Stage Session 11.40
Wales Millennium Centre, Bute Place,

Cardiff Bay  CF10 5AL
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
7/6/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon yByn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
5/6/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN

Mai 2014

May

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
27/5/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
27/5/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Dosbarth Alawon Trawsfynydd gyda Nial Cain
Neuadd Eglwys Sant Madryn, Maengwyn Street
Trawsfynydd, Gwynedd  LL41 49Y
Sad/Sat
24/5/2014
10.00-16.00
Trawsfynydd Tune Class with Nial Cain
St Madryn's Church Hall, Maengwyn Street
Trawsfynydd, Gwynedd  LL41 49Y
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
19/5/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Gweithdy Gartholwg
Canolfan Dysgu Gartholwg, Heol Sant Illtyd,
Pentre'r Eglwys, Pontypridd  CF38 1RQ
Sad/Sat
17/5/2014
10.00-16.00
South Wales Workshop
Gartholwg
Learning Centre, Saint Illtyd's Road,
Church Village,
Pontypridd  CF38 1RQ
Gweithdy'r Bryn Du gyda Stephen Rees
Longtown, ger y Fenni
Swydd Henffordd
  HR2 9BN
Sad/Sat
17/5/2014
10.00-17.00
Black Hill Welsh Workshop with Stephen Rees
Longtown
, Near Abergavenny
Herefordshire  HR2 9BN
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Canolfan Ymwelwyr Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Sad/Sat
17/5/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Manor Visitor Centre,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
11/5/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Gweithdai Tŷ Tredegar
Gŵyl Gwerin Tŷ Tredegar, Tŷ a Pharc Tŷ Tredegar
CASNEWYDD   NP10 8YW
Sul / Sun
11/5/2014
10.30-13.00
Tredegar House Workshops
Tredegar House Folk Festival, Tredegar House and Park
NEWPORT   NP10 8YW
Helen Adam - Dysgu a chwarae alaw Gymreig
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,
Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwol, Abertawe SA1 3RD
Sad/Sat
10/5/2014
11.00
& 14.00
Learning and play a Welsh tune - with Helen Adam
National Waterfront Museum,
Oystermouth Road
Maritime Quarter, Swansea SA1 3RD
Clwb Alawon Maentwrog
Gwesty'r Oakeley Arms, Tan y Bwlch
DOLGELLAU, Gwynedd  LL41 3YU
Sad/Sat
10/5/2014
10.30-12.30
Maentwrog Tune Club
Oakeley Arms Hotel, Tan y Bwlch
MAENTWROG, Gwynedd  LL41 3YU
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
10/5/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
3/5/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Ebrill 2014

April

Clwb Alawon Llantrisant - Bethan Nia
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/4/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club - Bethan Nia
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
27/4/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Dwylo ar y Delyn' - Cymdeithas Arglwyddes Llanofer
Ysgol Gynradd Cymuned Crughywel
Oakfield Drive, Crughywel  NP8 1DY
Sad/Sat
26/4/2014
10.00-16.00
'Hands on Harp' day with Lady Llanover Society
Crickhowell Community Primary School
Oakfield Drive, Crickhowell  NP8 1DY
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
22/4/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Kate Strudwick
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
19/4/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club  - Kate Strudwick
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
14/4/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
Paul Hutchinson (acordion)
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sul / Sun
13/4/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club
Paul Hutchinson (accordion)
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
12/4/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar - Jane Ridout
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
5/4/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club  - Jane Ridout
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon yBryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
3/4/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN

Mawrth 2014

March


Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Gwe/Fri
28/3/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
25/3/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant - Pat Smith
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/3/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club - Pat Smith
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele - Alan Drwm
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
23/3/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club - Alan Collinson
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Dinbych -  dyddiad newydd
 Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
16/3/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Bob Evans
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
15/3/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Bob Evans
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Bethan Nia
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
15/3/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Bethan Nia
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Cyfarfod Blynyddol Clera
a Chwrs Preswyl Y Glerorfa
Canolfan Breswyl Plas Caerdeon
Bontddu, ABERMAW, Gwynedd   LL42 1TH
Penwythnos
/Weekend
14-16/3/2014
Clera Annual General Meeting
and Clerorfa Residential Course

Plas Caerdeon Residential Centre,
Bontddu, BARMOUTH, Gwynedd   LL42 1TH
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
10/3/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon yn Cwlwm Celtaidd - Guto Dafis
Paviliwn y Grand, Rhodfa'r Mr
Porthcawl  CF36 3YW
Sul / Sun
9/3/2014
14.00-16.00
Tune Club Class at Cwlwm Celtaidd - Guto Dafis
The
Grand Pavilion, The Esplanade
Porthcawl  CF36 3YW
Clwb Alawon yn Cwlwm Celtaidd - Pat Smith
Paviliwn y Grand, Rhodfa'r Mr
Porthcawl  CF36 3YW
Sad / Sat
8/3/2014
14.00-16.00
Tune Club at Cwlwm Celtaidd - Pat Smith
The
Grand Pavilion, The Esplanade
Porthcawl  CF36 3YW
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
8/3/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon yBryn Du - Meurig Williams
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
6/3/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club  - Meurig Williams
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Gorymdaith o Neuadd y Ddinas am 12.30pm,
perfformiadau yn y castell o 1pm tan 3.30pm
a sesiynau drwy'r brifddinas.
Sad/Sat
1/3/2014

St David's Day - celebrations in the Capital
Grand parade from the City Hall at 12.30pm
performances in Cardiff Castle from 1pm to 3.30pm

and sessions around
the capital.
Clwb Alawon Tredegar - Jane Ridout
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
1/3/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club  - Jane Ridout
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Dydd Gŵyl Dewi yn y Gerddi
Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Sad/Sat
1/3/2014
11.30-15.30
St David's Day in the Gardens
National Botanic Garden of Wales
LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG
Pard Gŵyl Dewi yn Aberystwyth
Cloc y Dre - Llys y Brenin
www.twitter.com/GwylDewiAber
 
www.facebook.com/PardGwylDewiAberystwyth
Sad/Sat
1/3/2014
13.00-14.00
St David's Day Parade in Aberystwyth
Town Clock - Crown Court
www.twitter.com/GwylDewiAber www.facebook.com/PardGwylDewiAberystwyth
Dai Bando yn bar Canolfan Cymry Llundain
157-163 Gray's Inn Road
Llundain   WC1X 8UE
Sad/Sat
1/3/2014
21.30-23.00
Dai Bando at the London Welsh Centre bar
157-163 Gray's Inn Road
London WC1X 8UE
Parti Gŵyl Dewi'r Dŷn Gwyrdd yn yr EFDSS
Cecil Sharp House, 2 Regent's Park Road,
Llundain
  NW1 7AY
Sad/Sat
1/3/2014
14.00-23.59
The Green Man St David's Day Party at EFDSS
Cecil Sharp House, 2 Regent's Park Road,
London
  NW1 7AY

Chwefror 2014

February

Clwb Plygain y Caio
Ysstafell Lofft, Gwesty'r Caio,
36 Heol y Gadeirlan, Caerdydd  CF11 9LL
Gwe/Fri
28/2/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room,The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llantrisant - Pat Smith
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/2/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club  - Pat Smith
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle
Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
23/2/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn
Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Gareth Westacott
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
22/2/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Gareth Westacott
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
18/2/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - diwrnod agored
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
15/2/2014
10.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - open day (free)
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
15/2/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
Abersoch  LL53 7HR
Gwen/Fri
14/2/2014
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
Abersoch  LL53 7HR
Clwb Alawon Pen-y-bont
The Farmers Arms, Cefn Cribwr,
Penybont-ar-Ogwr  CF32 0BA
Sad / Sat
8/2/2014
12.00-14.00
Bridgend Tune Club
The Farmers Arms
, Cefn Cribwr,
Bridgend   CF32 0BA
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
8/2/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
8/2/2014
13.00-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Clwb Alawon y Mynydd Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
6/2/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
1/2/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Ionawr 2014

January

Clwb Alawon Llantrisant  - Guto Dafis
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX

Maw/Tues
28/1/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club  - Guto Dafis
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle
Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
26/1/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn
Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
21/1/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Stephen Rees
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
18/1/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Stephen Rees
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Kate Strudwick
Maenordy Llancaiach Fawr, Ffordd Gelligaer,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
18/1/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Kate Strudwick
Llancaiach Fawr Manor, Gelligaer Road,
Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
12/1/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Alawon Pen-y-bont - Meurig Williams
The Prince of Wales,
Cynffig,
Penybont-ar-Ogwr  CF33 4PR
Sad / Sat
11/1/2014
12.00-14.00
Bridgend Tune Club  - Meurig Williams
The Prince of Wales
, Kenfig,
Bridgend   CF33 4PR
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
11/1/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - diwrnod agored
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
11/1/2014
10.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - open day (free)
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwen/Fri
10/1/2014
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
4/1/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Rhagfyr 2013

December

Clwb Alawon Llandeilo -  Y Fari Lwyd
Cwrdd am 7.15 ym maes parcio'r dre, Llanymddyfri,
LLANYMDDYFRI, Sir Gr   SA20 0AP
Gwen/Fri
20/12/2013
19.00-20.30
Llandeilo Tune Club - Mari Lwyd
Meet 7.15 in the Llandovery town car park,
LLANDOVERY, Carms   SA20 0AP
Clwb Telynau'r Cymoedd - Carolau ar y delyn
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat 14/12/2013
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club - Carols on the harp
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
8/12/2013
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Alawon Tredegar - Y Fari Lwyd - anffurfiol
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sul/Sun
8/12/2013
14.00-15.00
Tredegar Tune Club informal Mari Lwyd performance
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Delyth Jenkins
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
7/12/2013
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  -Delyth Jenkins
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwen/Fri
6/12/2013
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Cyd chwarae ar lwyfan y Glanfa
Canolfan y Mileniwm
Plas Bute, Bae Caerdydd  CF10 5AL
Sad / Sat
1/12/2013
13.00-14.00
Joint session on the Glanfa Stage
Wales Millennium Centre
Bute Place, Cardiff Bay  CF10 5AL

Tachwedd 2013

November

Ymarfer a pherfformiad Gartholwg
Canolfan Dysgu Gartholwg, Heol Sant Illtyd,
Pentre'r Eglwys, PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Sad/Sat
30/11/2013
10.00-11.30
Gartholwg practice and performance
Gartholwg Learning Centre, Saint Illtyd's Road,
Church Village,
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Clwb Alawon Dolanog
Yr Hen Ficerdy. Bwlch y Cibau
  DOLANOG, Powys  SY21 0LQ
IauThurs 28/11/2013
19.00-20.30
Dolanog Tune Club
The Old Vicarage, Bwlch y Cibau
DOLANOG, Powys  SY21 0LQ
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 26/11/2013
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle
Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
24/11/2013
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn
Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Sin Phillips
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
16/11/2013
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Sin Phillips
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
16/11/2013
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues 12/11/2013
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
10/11/2013
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Telynau Pen y Cymoedd
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TUDFUL  CF47 8UB
Sad / Sat 9/11/2013
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TYDFIL  CF47 8UB
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwen/Fri
8/11/2013
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
2/11/2013
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Hydref 2013

October

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road
Llantisant  CF72 8EX
Maw / Tues
29/10/2013
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club - first meeting
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Geraint Roberts
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
26/10/2013
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Geraint Roberts
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Sir Gr   SA19 6EN
Maw / Tues
22/10/2013
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Abergele
Tafarn y Swan, Sgwr y Swan
Llanfairtalhaearn, ABERGELE, Conwy  LL22 9DY
Sul/Sun
20/10/2013
14.00-16.00
Abergele Tune Club
The Swan, Swan Square
Llanfairtalhaearn, ABERGELE, Conwy  LL22 9DY
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
19/10/2013
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
13/10/2013
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Telynau Pen y Cymoedd
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TUDFUL  CF47 8UB
Sad/Sat
12/10/2013
10.00-11.30
Valleys Harp Tune Club
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TYDFIL  CF47 8UB
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH, Gwynedd  LL53 7HR
Gwen/Fri
11/10/2013
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH, Gwynedd  LL53 7HR
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Guto Dafis
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ

Sad/Sat
5/10/2013
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Guto Dafis
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
5/10/2013
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Medi 2013

September

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Sir Gr   SA19 6EN
Maw / Tues 24/9/2013
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sul/Sun
22/9/2013
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Abergele
Tafarn y Swan, Sgwr y Swan
Llanfairtalhaearn, ABERGELE, Conwy  LL22 9DY
Sul/Sun
22/9/2013
14.00-16.00
Abergele Tune Club
The Swan, Swan Square
Llanfairtalhaearn, ABERGELE, Conwy  LL22 9DY
Clwb Alawon Dinbych - noder y gohuriad y mis hwn
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
15/9/2013
14.00-16.00
Denbigh Tune Club - note postponed date this month
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3X
Sad/Sat
7/9/2013
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
7/9/2013
09.00-13.00
Llantwit Major Tune Club
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ

Awst 2013

August

Gweithdy a Dosbarth gydag aelodau'r Glerorfa Sain Ffagan
Amgueddfa Werin Cymru
CAERDYDD  CF5 6XB 
Sad / Sat
24/8/2013
10.30-16.00
St Fagans workshop and Master Class with Clerorfa members
National Museum of Wales, St Fagans
CARDIFF  CF5 6XB
Gweithdy Clera ym Mhenwythos Gwerin Llanymynech
Neuadd y Pentref
Llanymynech, CROESOSWALLT, SY22 6EE
Penythnos
Weekend
16-18/8/2013
 Clera Workshop in the Llanymynech Folk Weekend,
The Village Hall,
Llanymynech, OSWESTRY, SY22 6EE
Sesiynau a gwersi Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffiniau,
Ffordd Eglwys Wen, DINBYCH  LL16 4PY
Wythnos/Week
2-10/8/2013
10.00-16.00
Tŷ Gwerin sessions and workshops,
The National Eisteddfod of Wales, Denbigh and District,
Whitchurch Road, DENBIGH  LL16  4PY

Gorffennaf 2013

July

Cyfarfod cyntaf Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr
,
Llandyrnog, DINBYCH,  CF46 6ER
Sad/Sat
20/7/2013
10.00 - 11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - first meeting
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Sir Gr   SA19 6EN
IauThurs 17/7/2013
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3X
Sad/Sat
6/7/2013
10.30 - 12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
  Sad/Sat
6/7/2013
13.00 - 17.00
Llantwit Major Tune Club
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ

Mehefin 2013

June

Gweithdy'r Gelli
Theatr y Globe, Newport Street,
Y Gelli Gandryll, Powys   HR3 5BG
Sad/Sat
29/6/2013
13.30 - 17.30
Hay Workshop
The Globe Theatre, Newport Street,
Hay-on-Wye, Powys HR3 5BG
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Sir Gr   SA19 6EN
IauThurs 20/6/2013
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Dolanog
Yr Hen Ficerdy. Bwlch y Cibau
  DOLANOG, Powys  SY21 0LQ
Merch/Wed 19/6/2013
19.30-21.00
Dolanog Tune Club
The Old Vicarage, Bwlch y Cibau
DOLANOG, Powys  SY21 0LQ
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3X
Sad/Sat
8/6/2013
10.30 - 12.30
Tredegar Tune Club
Bedwellty House Heritage Day
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Mai 2013

May

Sesiynau dysgu alawon yn Eisteddfod yr Urdd
Tŷ Gwerin, Maes yr Eisteddfod, Fferm Cilwendeg
Boncath, Sir Benfro SA37 0EW
 Wythnos/Week
27/5 - 1/6/2013
10.00 - 16.00
Tune learning sessions at the Urdd Eisteddfod
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Field, Cilwendeg farm
Boncath, Pembrokeshire SA37 0EW
Sesiynau blasu chwarae cerddoriaeth draddodiadol
Diwrnod Etifeddiaeth Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
  Sad/Sat
11/5/2013
12.00-15.00
Taster sessions for playing Welsh traditional music
Bedwellty House Heritage Day,
Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Gweithdy Tŷ Tredegar
Gŵyl Gwerin Tŷ Tredegar, Tŷ a Pharc Gwledig Tŷ Tredegar
CASNEWYDD   NP10 8YW
Sad / Sat
11/5/2013
10.00.-16.00
Tredegar House Workshop
Tredegar House Folk Festival, Tredegar House and Park
NEWPORT   NP10 8YW

Mawrth 2013

March

Gorymdaith trwy ganol Caerdydd
o Rodfa Brenin Edward VII,
CAERDYDD, CF10 3NB.
Frank Hennessy yn Yr Ais yn dathlu ar ddiwedd y daith.

Gwen/Fri
1/3/2013
12.00-13.30
Celebrating St David's Day in the capital
Procession through the City Centre
from King Edward VII Avenue,
CARDIFF, CF10 3NB
Closing celebration with Frank Hennessy in the Hayes.
Pard Gŵyl Dewi yn Aberystwyth
Cloc y Dre - Llys y Brenin
www.twitter.com/GwylDewiAber
 
www.facebook.com/PardGwylDewiAberystwyth
Gwen/Fri
1/3/2013
13.00-14.00
St David's Day Parade in Aberystwyth
Town Clock - Crown Court
www.twitter.com/GwylDewiAber www.facebook.com/PardGwylDewiAberystwyth
Sesiwn gyflawni Sesiwn dros Gymru
Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Gwen/Fri
1/3/2013
11.30-15.30
Sesiwn dros Gymru closing session
National Botanic Garden of Wales
LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG
Dathlu Gŵyl Dewi yn y Brifddinas
Sesiwn dafarn draddodiadol - gwestai Esbardu, cerddoriaon a dawnswyr o Astwrias, Sbaen
Yr Owain Glyndŵr, Sgwr Sant Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL.
Gwen/Fri
1/3/2013
14.00-20.30
Celebrating St David's Day in the capital
Traditional pub session with special guests Esbardu, Asturian players and dancers, from Spain
The Owain Glyndŵr, St John Square,
CARDIFF, CF10 1GL

Chwefror 2013

February

Gweithdy Aberystwyth gyda Robin HuwBowen
Ysgol Rhydypennau,
BOW STREET, Ceredigion  SY24 5AD
Sad / Sat
23/2/2013
10.00-16.00
Aberystwyth Workshop with Robin Huw Bowen
Rhydypennau School,
BOW STREET, Ceredigion  SY24 5AD
Gweithdy a sesiwn Sain Ffagan
Amgueddfa Werin Cymru
CAERDYDD  CF5 6XB
Sad / Sat
23/2/2013
10.30-15.00
St Fagans workshop and session
National Museum of Wales, St Fagans
CARDIFF  CF5 6XB
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwe / Fri
15/2/2013
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Cwrs Preswyl y Glerorfa
Canolfan Breswyl Plas Caerdeon
Bontddu, ABERMAW, Gwynedd   LL42 1TH

8-10/2/2013

Clerorfa Residential Course
Plas Caerdeon Residential Centre,
Bontddu, BARMOUTH, Gwynedd   LL42 1TH

Ionawr  2013

 January

Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sul / Sun
27/1/2013
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Gweithdy Bro Morgannwg
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad / Sat
26/1/2013
13.00-17.00
Vale of Glamorgan Workshop
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Gweithdy Bangor
Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant,
Ffordd Penrhos, BANGOR LL57 2AX
GOHURIWYD OHERWYDD EIRA
Sad / Sat
19/1/2013
13.30-17.30
Bangor Workshop
Berea Newydd, Dewi Sant Avenue,
Penrhos Road, BANGOR LL57 2AX
CANCELLED BECAUSE OF SNOW
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwe / Fri
11/1/2013
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR

Rhagfyr  2012

 December

Gweithdy Bro Morgannwg
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad / Sat
8/12/2012
13.00-17.00
Vale of Glamorgan Workshop
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Gweithdy Gartholwg
Canolfan Dysgu Gartholwg, Heol Sant Illtyd,
Pentre'r Eglwys, PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Gartholwg Concert
Sad / Sat
1/12/2012
10.30-15.00
19.00-21.30
Gartholwg Workshop
Gartholwg Learning Centre, Saint Illtyd's Road,
Church Village,
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Cyngerdd Gartholwg

Tachwedd 2012

November

Gweithdy Blaenafon
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon, Heol yr Eglwys
BLAENAFON, Torfaen  NP4 9AE
Sun / Sul
25/11/2012
10.30-15.45
Blaenavon Workshop
Blaenavon World Heritage Centre, Church Road
BLAENAVON  NP4 9AE
Gweithdy Ifor Bach
Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street
CAERDYDD  CF10 1BR
Sad / Sat
17/11/2012
11.00-15.30
The Ifor Bach Workshop
Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street
CARDIFF  CF10 1BR
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Ffordd Ystumllwynarth,
Ardal Forwol, ABERTAWE  SA1 3RD
Taith Iaith
Gweithdy'r Glannau
Sad / Sat
10/11/2012
10.30-11.30
14.00-15.30
National Waterfront Museum, Oystermouth Road,
Maritime Quarter, SWANSEA  SA1 3RD
Welsh singing tour
Waterfront Workshop
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn yn y
Gobaith ac Angor
, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
10/11/2012
13.30-17.00

19.00-22.30
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow in the
Hope and Anchor,
94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW

Hydref 2012

October

Gweithdy Blaenafon
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon, Heol yr Eglwys
BLAENAFON, Torfaen  NP4 9AE
Sul / Sun
14/10/2012
10.30-15.45
Blaenavon Workshop
Blaenavon World Heritage Centre, Church Road
BLAENAVON  NP4 9AE
Gweithdy'r Dre-fach, Amgueddfa Wln Cymru, Dre-fach Felindre,
ger Castellnewydd Emlyn
LLANDYSUL, Sir Gaerfyrddin  SA44 5UP
Sad / Sat
6/10/2012
13.30-15.30
Dre-fach Workshop, National Wool Museum, Dre-Fach Felindre,
near Newcastle Emlyn
LLANDYSUL, Carmarthenshire  SA44 5UP
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn yn y
Gobaith ac Angor
, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
6/10/2012
13.30-17.00

19.00-22.30
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow in the
Hope and Anchor,
94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW
Gweithdy Bro Morgannwg
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad / Sat
6/10/2012
13.00-17.00
Vale of Glamorgan Workshop
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Medi 2012

September

Gweithdy Abertawe
Tŷ Tawe, 9 Stryd Cristina,
ABERTAWE   SA1 4EW
Sad / Sat
29/9/2012
14.00-17.00
Swansea Workshop
Tŷ Tawe, 9 Christina Street
SWANSEA  SA1 4EW
Gweithdy'r Gelli
Theatr y Globe, Newport Street,
Y GELLI, Powys   HR3 5BG
Sad / Sat
29/9/2012
13.30-17.30
Hay Workshop
The Globe Theatre, Newport Street,
HAY-On-WYE, Powys HR3 5BG
Gweithdai Cymreig Gŵyl Afon Cleddau - Cerdd ar y Cei
Canolfan Cymuned Picton, Freemans Way,
HWLFFORDD  SA61 1UG
Twmpath Dawns
Cyngerdd ar y Cei
gyda Calan a Lowri Evans
Sul / Sun
16/9/2012
14.00-17.00
17.00-18.00
19.00-22.00
Afon Cleddau Festival - Music on the Quay Workshops
Picton Community Centre, Freemans Way
HAVERFORDWEST  SA61 1UG
Twmpath Dawns
Cyngerdd ar y Cei
gyda Calan a Lowri Evans
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn yn y
Gobaith ac Angor
, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
8/9/2012
13.30-17.00

19.00-22.30
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow in the
Hope and Anchor,
94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW

Awst 2012 August
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur Da, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
21/8/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Good Measure Inn,
63-65 Newport Road, CALDICOT  NP26 4BR
Sesiynau a gwersi yng Ngŵyl Tegeingl
Clwb Rygbi'r Wyddgrug,  Ffordd Caer,
YR WYDDGRUG, Sir y Fflint  CH7 1UF
Penwythnos/Weekend
17-19/8/2012
10.00 - 17.00
Lessons and sessions at the Tegeingl Festival
Mold Rugby Club,  Chester Road,
MOLD, Flintshire  CH7 1UF
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
17/8/2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur Da, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
14/8/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Good Measure Inn,
63-65 Newport Road, CALDICOT  NP26 4BR
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur Da, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
7/8/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Good Measure Inn,
63-65 Newport Road, CALDICOT  NP26 4BR
Sesiynau a gwersi Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, Llandŵ,
ger Y BONTFAEN, Bro Morgannwg,  CF71 7PB
Wythnos/Week
4-11/8/2012
10.00-16.00
Tŷ Gwerin sessions and workshops,
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, Llandow,
nr. COWBRIDGE, Vale of Glamorgan,  CF71 7PB

Gorffennaf 2012 July
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur Da, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
31/7/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Good Measure Inn, 63-65 Newport Road
CALDICOT  NP26 4BR
Sesiwn Draddodiadol gyda Chlwb Alawon Cymreig
Abergwaun a Gwdig yn
The Ship Inn,
Newport Road, Tref Isaf,
ABEGWAUN  SA65  9HD
Sad / Sat
28/7/2012
20.00-22.30
Welsh Session with Fishguard & Goodwick
Traditional Welsh Music Club at
The Ship Inn, Newport Road, Lower Town
FISHGUARD  SA65  9HD
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur Da, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
24/7/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Good Measure Inn,
63-65 Newport Road, CALDICOT  NP26 4BR
Gweithdy'r Sesiwn Fawr
Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square,
DOLGELLAU, Gwynedd  :LL40 1PU
Sad / Sat
21/7/2012
13.30-17.00
Workshop at Sesiwn Fawr
Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1PU
Gweithdy Merthur Tudful
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TUDFUL  CF47 8UB
Sad / Sat
14/7/2012
11.00-15.00
Merthyr Workshop
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TYDFIL  CF47 8UB
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
14/7/2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
DENBIGH  LL16 3TS
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
13/7/2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Dysgu cerddoriaeth draddodiadol drwy gwrando
Ysgol Bro Gwaun
, Heol Dyfed
ABERGWAUN  SA65 9DT
Tue / Maw
10/7/2012
09.00-15.30
Learning Welsh traditional music by listening
Ysgol Bro Gwaun
, Dyfed Road
FISHGUARD  SA65 9DT
Dosbarthiadau dechreuwyr yn Ffiliffest
Castell Caerffili,
CAERFFILI  CF83 1JD
Sul / Sun
1/7/2012
11.00-16.00
Beginners' classes in Ffiliffest
Caerphilly Castle,
CAERPHILLY  CF83 1JD

Mehefin 2012 June
Sesiwn Gŵyl Tn Tanat
Tafarn y Railway, Penybontfawr, ger LLANFYLLIN
Gogledd Powys, SY10 ONU
Sad / Sat
23/6/2012
17.00-20.00
Tn Tanat Session
Railway Hotel, Penybontfawr, near LLANFYLLIN,
North Powys, SY10 0NU
Dosbarthiadau pibgorn yn Pibfest - Y Gŵyl Pibgyrn
Pontsticill,
ger MERTHYR TUDFUL  CF48 2UN
Sad / Sat
23/6/2012
10.00-16.00
Pibgorn classes in Pibfest - The Pibgorn Festival
Pontsticill,
near MERTHYR TYDFIL  CF48 2UN
Sesiwn Alawon Gŵyl Ifan
Y Bar Gymreig, Yr Owain Glyndŵr
Sgwr Sant Ioan, CAERDYDD  CF10 1GL
Sad / Sat
16/6/2012
19.00-21.30
Gŵyl Ifan Session
The Welsh Bar, The Owain Glyndŵr
St John Square, CARDIFF, CF10 1GL
Gweithdy Gartholwg
Canolfan Dysgu Gartholwg, Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys.
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Sad / Sat
16/6/2012
10.30-14.30
Gartholwg Workshop
Gartholwg Learning Centre, Saint Illtyd's Road, Church Village,
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Gweithdy'r Dre-fach, Amgueddfa Wln Cymru,
Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
LLANDYSUL, Sir Gaerfyrddin  SA44 5UP
Sad / Sat
16/6/2012
13.30-15.30
Dre-fach Workshops, National Wool Museum
Dre-Fach Felindre, near Newcastle Emlyn
LLANDYSUL,  Carmarthenshire SA44 5UP
Gweithdai a Sesiynau Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru,

Parc Glynllifon, CAERNARFON   LL54 5DY
Wythnos/Week
4 - 9/6/2012
10.00-15.00
Tŷ Gwerin Workshops and Sessions,
Urdd National Eisteddfod
Glynllifon Park, CAERNARFON  LL54 5DY
Gweithdy Clera Abergwaun yng Ngŵyl Gwerin Abergwaun
gyda Helen Adam a John Price ym mhencadlys y Morwyr Ifainc,
 Stryd y Gorllewin, ABERGWAUN SA65 9ND
Llun / Mon
4/6/2012
10.00-12.00
Clera Fishguard Workshop at the Fishguard Folk Festival
with John Price and Helen Adam at Sea Cadets HQ
West Street,  FISHGUARD  SA65 9HU

Mai
2012 May
Gweithdy a sesiwn Sain Ffagan gyda Frank Hennessy
Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
CAERDYDD  CF5 6XB
Sul / Sun
27/5/2012
10.30-15.00
St Fagans workshop and session with Frank Hennessy
St Fagans: National History Museum
CARDIFF  CF5 6XB
Gweithdy Tŷ Tredegar
Gŵyl Gwerin Tŷ Tredegar, Tŷ a Pharc Gwledig Tŷ Tredegar
CASNEWYDD   NP10 8YW
Sad / Sat
19/5/2012
11.30.-16.00
Tredegar House Workshop
Tredegar House Folk Festival, Tredegar House and Park
NEWPORT   NP10 8YW
Gweithdy Llanberis
Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Sad / Sat
19/5/2012
13.00-16.30
Llanberis Workshop
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
18/5/2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri, DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn
yn y Gobaith ac Angor, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
12/5/2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place, DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow
in the Hope and Anchor, 94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW
Gweithdy chwarae i glocswyr ar ddydd Sul dathlu Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwol, ABERTAWE  SA1 3RD
Sul / Sun
10.30-12.45
6/5/2012
Playing for clog dancers workshop in the Calan Mai Folk Sunday
National Waterfront Museum
Oystermouth Road, Maritime Quarter, SWANSEA  SA1 3RD

Ebrill
2012 April
Gweithdy Llanberis
Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Sul / Sun
22/4/2012
13.00-16.30
Llanberis Workshop
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Cymdeithas Gwenynen Gwent - 'Dwylo ar y Delyn'
12, blasu am ddim,  Canolfan Sant Mihangel, Pen-y-Pound,

Y Fenni, Sir Fynnwy  NP7 5UD
Sad / Sat
21/4/2012
10.00-17.00
'Hands on Harp' - Lady Llanover Society - 12, free taster
St. Michael's Centre, Pen-y-Pound,
Abergavenny, Monmoouthshire  NP7 5UD
Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
Sesiynau Sain Ffagan - o gwmpas y ffermydd
9/4/2012
12.00-16.00
St Fagans: National Museum of Wales
St Fagans sessions - around the farmhouses

Mawrth
2012 March
Gweithdy Dinbych
31/3/2012
Denbigh workshop
Gweithdy Caerffili
31/3/2012
Caerphilly workshop
Gwiethdy Llanberis, Amgueddfa Lechi Cymru 25/3/2012
Llanberis workshop, Welsh Slate Museum
Gweithdy Blaenafon
24/3/2012
Blaenavon workshop
Sesiwn yr Wyddgrug ym mar gwin y Delyn
9/3/2012 Mold session in the Delyn wine bar
Sesiynwyr Caerdydd a Llanilltud Fawr ar lwyfan  y Glanfa
Canolfan y Mileniwm,. Bae Caerdydd.  18 o chwaraewyr
6/3/2012
18.15-19.20
Cardiff and Llantwit Major players on the Glanfa Stage
Wales Millennium Centre, Cardiff Bay. 18 players
Tafarn y Goron, Merthyr Tudful
13 o chwaraewyr
3/3/2012
20.00-22.30
Crown Inn, Merthyr Tydfil
13 players

Sesiynnau  Dydd Gŵyl Dewi
Mawrth 1af 2012

Ar ddiwrnod dathlu bywyd ein nawddsant, bu cerddorion traddodiadol yn helpu lansio Sesiwn dros Gymru gan gynnal sesiynau cerddoriaeth draddodiadol. Gobeithio bydd mwy yn 2013.

St David's Day sessions
March 1st 2012
Traditional musicians across Wales helped to celebrate the life of our patron saint and launching Sesiwn dros Gymru by playing and singing traditional Welsh music.  We hope the 2013 list will be a lot longer.
Gorymdaith Gŵyl Dewi trwy Ganol y Ddinas,
o Rodfa Brenin Edward VII, CAERDYDD, CF10 3NB.
8 cerddor yn chwarae yn yr orymdaith, miloedd yn rhan ohonno
Bagad Cadoudal, band pibau o lydaw hefyd yn rhan ohonno.
'Allan yn y Fan' yn chwarae ar y llwyfan.

1/3/2012
12.00-13.30
St David's Day Procession through the City Centre
from King Edward VII Avenue, CARDIFF, CF10 3NB
8 musicians playing in the procession, thousands involved.
Breton pipe band Bagad Cadoudal also playing.
'Allan yn y Fan' playing on the bandstand.
Sesiwn dafarn draddodiadol  i lansio'r prosiect yn y brifddinas
Yr Owain Glyndŵr, Sgwr S. Ioan, CAERDYDD, CF10 1GL.
10 cerddor yn chwarae y tu allan i'r dafarn i gannoedd o bobl.

1/3/2012
14.00-16.30
Traditional pub session to launch the project in the capital
The Owain Glyndŵr, St John Square, CARDIFF, CF10 1GL.
10 playing outside the pub to hundreds of people.
Sesiwn dafarn yng nghwmni Bagad Cadoudal o Lydaw
Yr Owain Glyndŵr, Sgwr S. Ioan, CAERDYDD, CF10 1GL.
8 cerddor yn chwarae yn y dafarn, gyda nifer o ganeuon.
Hefyd aelodau o Bagad Cadoudal yn chwarae. Dros gant yno.

1/3/2012
18.00- 22.30
Session in the company of Bagad Cadoudal from Brittany
The Owain Glyndŵr, St John Square, CARDIFF, CF10 1GL
8 musicians playing in the pub, with several singers.
Also groups from Bagad Cadoudal. Over a hundred listeining
Sesiwn lansio'r prosiect yn y Gardd Fotanig Genedlaethol
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Tua 20 yn chwarae, a llawer o ymwelwyr.
1/3/2012
14.00-16.00
Project launching open session at the National Botanic Garden
LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG
Around 20 players and many visitors.
Sesiynnau gwerin ysgolion Cynradd Pontygof a Willowtown
GLYN EBWY, Blaenau Gwent, NP23 5AZ ac NP23 6NJ
72 +  52 o blant.
Hefyd  9 o blant yn Band Celtaidd  Gwent ar ddiwedd y dydd

1/3/2012
am/pm
Pontygof and Willowtown Primary Schools folk sessions
EBBW VALE, Blaenau Gwent, NP23 5AZ and NP23 6NJ.
72 + 52 children.
Also 9 children in the Gweint Celtic Band at the end of the day
Sesiwn dafarn draddodiadol yng Nghlwb Brynamlwg
Cefn Llan, ABERYSTWYTH, Ceredigion, SY23 3AP
1/3/2012
20.00=22.30
Traditional pub session at the Brynamlwg Club
Cefn Llan, ABERYSTWYTH, Ceredigion, SY23 3AP
Sesiwn dafarn draddodiadol ym mar gwin Y Delyn
3 King Street, YR WYDDGRUG, Sir y Fflint,   CH7 1LA
13 o offerynwyr, 4 o gantorion a tua 50 yn gwrando

1/3/2012
20.00-22.30
Traditional pub session at Y Delyn wine bar
3 King Street, MOLD, Flintshire,   CH7 1LA
13 players, 4 singers and about 50 listening
Sesiwn dafarn draddodiadol yn nhafarn y Boatyard
Ffordd y Garth, BANGOR, Gwynedd, LL57 2SF.
14 o chwaraewyr gyda tua 40 yn gwrando.

1/3/2012
20.30-23.00
Traditional pub session at the Boatyard Inn
Garth Road, BANGOR, Gwynedd, LL57 2SF.
14 players with about 40 listening.
Sesiwn dafarn draddodiadol yn y clwb y Railwaymen
ABERGWAUN, Sir Penfro, 
SA65 9NP
8 yn chwarae a thua 20 yn gwrando.
1/3/2012
19.30
Traditional pub session at the Railwaymen's Club
FISHGUARD, Pembs, SA65 9NP
8 players with about 20 listening.
Sesiwn dafarn draddodiadol yn y Llew Coch
Ffordd Llaneilo, LLANDYBIE, Sir Gaerfyrddin, 
SA18 3JA.
8 o chwaraewyr a tua 20 yn gwrando.

1/3/2012
20.00-22/00
Traditional pub session at the Red Lion, Llandeilo Road
LLANDYBIE, Carms, SA18 3JA.
8 players with  about 10 listening
Alawon Amser Te, Tŷ Catrin
Rhos Isaf, Gwynedd, 
LL54 7NH
3 yn chwarae
1/3/2012
17.00-19.00
Tea Time Tunes, Catrin's House
Rhos Isaf, Gwynedd, LL54 7NH
3 playing
Sesiwn dafarn draddodiadol yn yr Oakley Arms,
MAENTWROG, Gwynedd, 
LL41 3YU
10 yn chwarae yn y sesiwn

1/3/2012
20.00=22.30
Traditional pub session at the Oakley Arms,
MAENTWROG, Gwynedd,  LL41 3YU
10 playing in the session
Noson Cawl a Chn, Canolfan Soar,
MERTHYR TUDFUL,  CF47 8UB
1/3/2012

Noson Cawl a Chn (Soup and Song), Canolfan Soar
MERTHYR TYDFIL,  CF47 8UB
Sesiwn dafarn draddodiadol yng ngwesty'r Llew,
TUDWEILIOG, Penllŷn, Gwynedd  LL53 8ND.
9 o offerynwyr

1/3/2012
20.00-22.00
Traditional pub session in the Lion Hotel,
TUDWEILIOG, Llŷn Peninsula, Gwynedd  LL53 8ND.
9 players

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo