Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Sul
Ebrill 13
 
2014

Sunday
April 13
Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol
A series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
at The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Dydd Sul, Ebrill 13
Alaw, harmoni a chyfeiliant
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad
Cred Paul y dylid cydnabod gerth yr acordion fel offeryn hyfryd a hyblyg. Mae'n feistr  ar harmoni, yn aml yn ychwanegu llinellau ychwanegol i'r llaw dde.. Mae'n mynnu osgoi'r defnyd cyfyng o'r offeryn gyda noda a chordiau (bŵm-chi).
mae sŵn Ppaul wedi'i gamgymryd yn fiolin, organ eglwys neu consertina, ac ma'en cymryd hwn fel clod ac ni beirniadaeth.
Mae''n athro profiadol sydd yn hoff iawn o ddysgu a gwella crefft y cerddor.

Paul Hutchinson
Sunday, April 13
Melody, harmony and accompaniment
for all musicians with some experience.
Paul believes that the accordion should be taken more seriously as a beautiful and versatile instrument. He is a master of harmony, frequently adding extra lines in the right hand. He aims to avoid the old-fashioned limited use of the instrument (note-chords rhythmic “boom-chit” sound) at all costs. Paul’s sound has been mistaken for a violin, a church organ or a concertina, which he takes as a compliment not a criticism. He is an experienced teacher who loves teaching and improving musicianship.

Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae

10.30-11.00
13.30-16.15
16.15-16.45
 Registration
Learning workshop
(including break)
 Playing togetherPris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £18.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris cyffredinol £12.00 Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£15.00

Tune club membership to the end of the series


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo