Nôl/Back

Gweithdy Tŷ Tawe Workshop

Sad, Medi 29
2012
Sat, Sept 29

Dosbarthiadau
dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Tŷ Tawe

9 Stryd Christina
ABERTAWE
SA1 4EW
Tŷ Tawe Classes
for learning
Welsh Traditional Music
in Tŷ Tawe

9 Christina Street,
SWANSEA

SA1 4EWDarganfod ysbryd alaw
Dosbarth ar gyfer offerynwyr alaw profiadol
Mae Helen yn berfformwraig cerddoriaeth draddodiadol brofiadol ac yn diwtor fiolin proffesiynol a chanddi lwyth o alawon draddodiadol Gymreig.
Hi a'i chyd-gerddor George Whitfield yw aelodau'r band Fiddlebox sydd yn dal i berfformio'n cerddoriaeth traddodiadol ar draws Cymru a'r DU.
Mae gan Helen brofiad eang fel athrawes datblygu gallu cerddoriaeth, yn arbennig gyda dechreuwyr, gan ddenu pobl o bob oed i greu cerddoriaeth, ac yn dysgu alawon ar bob lefel gallu.

Helen Adam
Helen Adam
www.fiddlebox.net

Finding the life in a melody
Class for experienced melody players
Helen is a very accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a wide repertoire of Welsh tradiitonal tunes.
She forms half of the popular traditional Welsh music duo Fiddlebox with George Whitfield, performing across Wales and around the UK.
Helen is very experienced as a music teacher, especially in getting people of all ages to get involved in producing music, and also in teaching melodies at all levels of ability.


Alaw a chyfeiliant
Dosbarth ar gyfer offerynnau alaw a chyfeiliant
Mae Delyth yn un o delynoresau Geltaidd flaenllaw Cymru sydd wedi perfformio mewn cyngherddau ar draws y wlad. Mae hi hefyd yn athrawes brofiadol sydd wedi arwain llwyth o ddosbarthiadau ar y delyn.
Cerddodd yr holl
Lwybr Arfordir o gwmpas Sir Benfro gyda'i thelyn eleni gyda'i thelyn ar ei chefn.
Bydd Delyth yn dysgu rhai alawon Cymreig a hefyd yn esbonio moddau cyfeilio iddynt gyda chordiau, nid yn unig ar y delyn ond ar unrhyw offeryn.

Delyth Jenkins
Delyth Jenkins
www.delythjenkins.co.uk

Melody and accompaniment
Class for melody/accompaniment instruments
Delyth is one of Wales' leading professional Celtic harpists who has performed in concerts across Wales. She is also a qualified teacher and has wide experience as a folk harp tutor.
She recently completed her harping tour along the Pembrokeshire Coastal Path.
Delyth will be teaching some Welsh tunes and also explaining how to provide chord accompaniment not just on the harp, but on any instrument.

Sesiwn i ddechreuwyr - dysgu alawon
dysgu chwarae alawon ar y chwibanogl
Bydd pibydd Geraint Roberts yn arwain gweithdy dysgu alawon ar bob offeryn acwstig, yn enwedig ar gyfer pobl sy'n gymharol ddi-brofiad yn chwarae cerddoriaeth draddodiadol.
Bydd chwibanogl ar fenthyg am y prynhawn i'r rhai sydd heb offeryn.
Mae Geraint yn adnabyddus am ei allu i gael cerddorion dibrofiad i ddechrau chwarae alawon ar y chwibanogl.
Geraint Roberts
Geraint Roberts
www.sesiwn.org

Tune learning session for beginners

learning to play tunes on the whistle

Piper Geraint Roberts will lead a tune-learning session on the whistle for all instruments. Those with no playing experience or little musical knowledge are especially welcome but also those wishing to learn to play tunes. Whistles will be provided for those who do not have them.
Geraint is well known for getting people started as players, using simple Welsh traditional tunes which he brings to his classes.

Amserlen
Gweithdy dysgu (yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae


14.00-16.15
16.15-16.45
Timetable
 Learning workshops (including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon traddodiadol

 


Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo