Nôl/Back

Gweithdy Dre-fach Felindre Workshop

Sad, Hydref 6
2012
Sat, October 6

Amgueddfa Wlân Cymru
Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn,
 LLANDYSUL, Sir Gaerfyrddin  SA44 5UP

Sad / Sat
16.6.2012
13.30-15.30
National Wool Museum
Dre-fach Felindre, nr. Newcstle Emlyn,
LLANDYSUL, Carmarthenshire   SA44 5UP


Gweithdy prynhawn a fydd yn rhannu i ddau ddosbarth yn awyrgylch hyfryd y Felin Wlân. Bydd seiniau'r nyddu, cardio a'r peirianwaith gwau a'r olwyn ddŵr yn eich ysbrydoli i ddysgu a chwarae alawon Cymreig.

Amgueddfa Wlân

A workshop which will split into two afternoon classes in the lovely Woollen mill. The sounds of spinning, carding and weaving machinery and the turning water wheel will inspire you to play some traditional Welsh tunes.


Sesiwn dysgu alawon
ar gyfer offerynnau amrywiol a llais
Bydd Helen Adam, ffidlwraig broffesiynol, athrawes a chyfansoddwraig
a chanddi lwyth o alawon traddodiadol Cymreig yn arwain sesiwn sydd ar agor i blant ac oedolion.
Mae croeso arbennigi offerynnau alaw ond bydd y dosbarth hefyd ar agor i offerynnau eraill gydag offerynnau taro ar gael a geiriau i ganu!

Helen Adam

Tune learning session

For voice and mixed instruments

Helen Adam, an accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a variety of Welsh traditonal tunes will lead a session for children and adults.
Melody instruments are especially welcome, but there will also be words for both tunes/songs and lots of percussion and other simple instruments to try your hand at!

Dosbarth chwaraewyr profiadol
Rhoi ysbryd i'r alaw
Daw George Whitfield â dylanwadau roc yn ogystal â rhai gwerin wrth ganu a chwarae'r acordion.
Mae'r dosbarth hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd eisoes yn gallu chwarae cerddoriaeth neu ganu. Bydd yn dangos sut i gyflwyno ysbryd alaw gan ddysgu alawon newydd ac yn ystyried nodweddion arddulliau cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
George Whitfield

Class for more experienced players

Bringing the tune to life
George Whitfield brings rock as well as folk influences to his singing and piano accordion playing.
This class is for adults and children who already play some Welsh music and will help them breathe life into a tune.
In this class, George will be aiming to teach a few new tunes as well as looking at stylistic features of Welsh music.


Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here fore the scores of popular tunes

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo