Nôl/Back

Gweithdy Dolgellau Workshop

Sad, Gorff  21
2012
Sat, July 21

Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square
Dolgellau  LL40 1PU
21.7.2012
13.30-17.00
Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square
Dolgellau  LL40 1PU

Tiwtoriaid


Tutors

Lloni gydag alawon Cymreig
dwyieithog
Mae Rhiain Bebb yn gerddor, trefnydd a chyfansoddwr blaenllaw ym myd cerddoriaeth Gymreig a dawnsio gwerin, ac roedd yn aelod sylfaenol o Rhes Ganol.
Mae'n arbenigo ar y delyn deires a'r acordion ac mae wedi cyflwyno gweithdai dros nifer o flynyddoedd.
Mae hi wrth ei bodd yn chwarae alawon traddodiadol ac yn cyfansoddi amrywiadau ac alawon newydd yn y dull traddodiadol i greu awyrgylch bywiog a symbylol i ddawnswyr.
Yn ei dosbarth, bydd hi'n dangos i chwaraewyr alawon a chyfeilwyr sut i gynnwys lliw, diddordeb ac amrywiaeth wrth chwarae alawon traddodiadol.

Rhiain Bebb
Rhiain Bebb 
Having fun with Welsh tunes
bilingual
Rhiain Bebb is a popular player, arranger and composer of Welsh traditional music, especially in accompanying dancers and was a founder member of Rhes Ganol.
Rhiain is an accomplished accordianist and triple harp player and has presented workshops for many years.

She delights in playing Welsh traditinonal tunes and in composing variations and new tunes in the traditional mode to provide a lively and stimulating environment for dancers.
In her class she will show experienced melody players and accompanists how to bring colour, interest and variety to traditional tunes.
Alawon ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad
dwyieithog
Mae Idris yn ffidlwr gwerin o fri ac mae'n un o gyd-drefnwyr Gŵyl Ffidil yr Wyddfa.
Bu'n chwarae mewn sawl band adnabyddus megis Pigyn Clust  Gwerinos ac ef yw gyflwynydd rhaglen acwstig BBC Radio Cymru,Sesiwn Fach.
Bydd yn dysgu detholiad o alawon traddodiadol Cymreig i chwaraewyr offerynnau alaw sydd â rhywfaint o brofiad yn chwarae alawon.

Idris Morris Jones
Idris Morris Jones
Tunes for melody players
bilingual
Idris is an accomplished fiddler and joint organiser of the annual Snowdon Fiddle Festival. He has been a member of several Welsh folk bands including Pigyn Clust and Gwerinos, and he is the presenter of the BBC Radio Cymru acoustic music programme Y Sesiwn Fach. He will be teaching a selection of Welsh traditional tunes to melody instrument players who have already achieved a basic competence in playing.
Dechrau chwarae alawon Cymreig
dwyieithog
Dros y 6 mis diwethaf bu Angharad yn gweithio fel Swyddog Project Trac. Yn y cyfnod yma mae wedi hwyluso llawer o bobl newydd i chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Mae hi'n ffidlwraig arbennig, gydag arddull sensitif ac unigryw. Mae'n aelod o'r bandiau Calan, DnA ac Adran D.
Bydd Angharad yn cyflwyno casgliad o alawon traddodiadol Cymreig i'w dosbarth, gan ddangos
sut i chwarae gyda theimlad, gan ddal diddordeb y gwrandawr.
Angharad Jenkins
Angharad Jenkins
Getting started with Welsh tunes
bilingual
Angharad Jenkins has been Trac's Project Officer for 6 months and in that time has patiently helped many new people to play Welsh traditional music.
An outstanding young fiddler with her own distinct, sensitive style, she is a member of the exciting Welsh folk band Calan and also DNA and Adran D.
She will introduce class members to a selection of popular Welsh traditional tunes and give them guidance on how to play them with feeling and maintain the interest of an audience.

Trefnydd y gweithdy
catrin@sesiwn.com
01286 831344
Catrin Meirion
Catrin Meirion

Workshop organiser
catrin@sesiwn.com
01286 831344

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth

Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class

This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.


Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Sesiwn Fawr 2012 - y RiSesiwn
Mae'r gweithdy yn cyd-rhedeg â Sesiwn Fawr Dolgellau 2012.
Gweithdai
Cofrestru / Croeso 13.30-13.45
2 wers (gyda thoriad)  13.45-16.15
 Sesiwn Gloi / Cyd-chwarae 16.30-17.00
Sesiwn i ddilyn
Bydd sesiwn yn dilyn y gweithdy yn nhafarn y Ship.

Cyngerdd yr hwyr
Gig gyda'r nos yng nghefn y Ship, gyda Sild, Ryland Teifi & Mendocino,
a Bob Delyn a'r Ebillion.

Sesiwn Fawr 2012 - the ReSesiwn
The workshop coincides with Sesiwn Fawr Dolgellau 2012.
Workshops
13.30-13.45  Registration / Welcome
13.45-16.15  Two Lessons (with break)
16.30-17.00  Closing session / Playing together
Session to follow
There will be a session to follow in the Ship Inn. 
Evening concert
There will be a gig in the evening at the rear of the Ship with
Sild
, Ryland Teifi & Mendocino, and Bob Delyn a'r Ebillion
 


Alaw y gweithdy


Workshop tune

Cader Idris

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo