Nôl/Back

Gweithdy Alawon Felin Uchaf Tune Workshop

Mai - Awst
2012
May - August

Cyfres misol o weithdai dysgu alawon
ar nos Wener yn y
Tŷ Crwn, Y Felin Uchaf
Rhoshirwaun, PWLLHELI,
Gwynedd  LL53 8HS


Mai 18, Mehefin 15, Gorffennaf 13, Awst 17
Tŷ Crwn
Gwe / Fri
19.00 - 20.30
A monthly series of tune workshops
on Friday nights at
The Round House, Felin Uchaf
Rhoshirwaun, PWLLHELI,
Gwynedd  LL53 8HS

May 18, June 15, July 13, August 17


Clwb alawon Tŷ Crwn
Mae gan Anna Gerogina lawer o flynyddoedd o brofiad yn chwarae alawon traddodiadol Gymreig ar y delyn, gan gynnwys y delyn pedal a'r delyn deires. Dros yr holl gyfnod, mae hi hefyd wedi bod yn dysgu'r alawon dawns a'r caneuon i ystod eang o ddisgyblion.
Bu'n perfformio
ar lwyfannau  ar draws Gymru dros y blynyddoedd ac mae;n awyddus iawn i basio'i gwybodaeth ymlaen. Mae ei dosbarthiadau ar agor i chwaraewyr offerynau acwstig o bob gallu.
Gorffenna'r noson gyda sesiwn o gyd-chwarae alawon Cymreig
Pris: £2.50.
 
Tiwtor / TutorAnna Gerogina
Anna Georgina Chitty
The Round House Tune Club
Anna Georgina has many years' experience in playing and teaching tradtional Welsh music on the harp, using lever and triple harps .
During the whole of this period, she has performed on many stages across Wales and has a vast knowledge of traditional Welsh dance tunes, melodies and songs and will teach a selection of these in this series of workshops.
The one-hour classes are open to players of acoustic instruments of all abilities.
The evening ends in a session of playing Welsh tunes together.
Price: £2.50
Amserlen
Dysgu alaw newydd
Cyd-chwarae

19.00-20.00
20.00-20.30
Timetable
 Learning a new tune
 Playing together

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo