Nôl/Back

Clwb Alawon Cynffig
Kenfig Tune Club

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2014
Playing Welsh tunes together



Clwb Alawon Cynffig
yn nh
afarn y
Prince of Wales,
Cynffig,
Pen-y-bont ar Ogwr
CF33 4PR

    


Kenfig Tune Club
at

The Prince of Wales
Kenfig,
Bridgend
CF33 4PR

Cyfle i ddysgu ac ymarfer
alawon traddodiadol Gymreig
gyda chwaraewyr eraill.

Cyfarfod cyntaf: Ionawr 11eg 2014
gyda Meurig Williams
Ail ddydd Sadwrn y mis
12.00 - 14.00
Yn dechrau dydd Sadwrn Ionawr 11eg
Pris: £2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)
Cyfarfod nesaf: Chefror 8fed 2014
gyda Guto Dafis (acordion botwm)

    


An opportunity to learn and practice
Welsh traditional tunes
in a group environment.
First meeting: January 11th 2014
with Meurig Williams
Second Saturday of the month
12.00 - 14.00
Starting Saturday January 11th
Price: £2
(£1 students, children with adult)
Next meeting: February 8th 2014
with Guto Dafis (button accordion)



Trefnyddion


Gerry Doak / Brenda Hennessey
07920 178272 / 07988 925880


Organisers


Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo