Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Trydydd Sad fel arfer
 
2014

Third Sat
usually

Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol
A series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
at The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Dydd Sadwrn, Mawrth 15fed
Cyflwyno bywyd alaw
yn bennaf ar gyfer ffidlwyr gyda pheth profiad
Yn awdurdod blaenllaw ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru, yn enwedig o'r cyfnodau cynnar, Bob yw ymarferydd a hyrwyddwr mwyaf dylanwadol ein offeryn traddodiadol  y Crwth, ac yn perfformio arno'n eang gyda Mary-Anne Roberts yn eu grŵp Bragod.
Mae Bob wedi bod yn ffidlwr Cymreig blaenllaw am lawer o flynyddoedd ac wedi atgyfodi llawer o alawon o'r hen lawysgrifau i greu setiau sy'n boblogaidd heddiw, yn seiliedig ar ei ddehongliad.

Bob Evans
Saturday, March 15th
Making a melody live
primarily for fiddlers with some experience.
A leading authority on the traditional music of Wales, particularly in the earlier period, Bob is the most influential practitioner and advocate of the traditional Welsh Crwth, and plays as Bragod with Mary-Anne Roberts.
Bob has also been a leading Welsh fiddler for many years and has resurrected many tunes gathered from older manuscripts to produce sets which are widely loved and played today, based on Bob's interpretation.


Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae

13.00-13.30
13.30-16.15
16.15-16.45
 Registration
Learning workshop
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£12.00

Standard price

Pris y dosbarth i aelodau

£8.00

Class price for members

Pris ymaelodi am y gyfres

£15.00

Tune club membership for the year


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo