Nôl/Back

Dydd Gŵyl Dewi
Gardd Fotaneg
Cenedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin  SA32 8HN
St David's Day
National Botanic
Garden of Wales
Llanarthne, Carmarthenshire   SA32 8HN

Gwener, Mawrth 1
2013
Friday, March


Dathlwch Dydd Gŵyl Dewi gyda mynediad am ddim i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Mwynhewch ein cerddoriaeth draddodiadol.


Perfformiadau byw

Dwylo ar y delyn

Sesiwn draddodiadol Gymreig


Botanic garden


Gerddi Botaneg

Celebrate St David's Day with free entry to the National Botanic Garden
of Wales.
Enjoy some of our Welsh traditonal music
.


Live performances


Hands on the harp

Traditional music session


11.30 - 12.30pm
Cerddwch heibio'r cennin pedr i'r tŷ gwydr mawr am berfformiad o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig gan Fiddlebox..
Gwybodaeth pellach ar
www.fiddlebox.net
Fiddlebox

11.30 - 12.30pm
Walk past the daffodils into the Great Glasshouse
for a performance by Fiddlebox of Welsh traditional music.
Hear them on
www.fiddlebox.net

12.30 - 2yh
Ewch at y Galeri am berfformiad Shelley Fairplay o alawon traddodiadol Cymreig p phrofwch telyn fechan yn ei dosbarth telynau i ddechreuwyr.
Gwybodaeth pellach a chyfle i'w chlywed ar:

www.harpwales.com
Shelley Fairplay

12.30 - 2pm
Go to the Gallery for Shelley Fairplay's performance of Welsh traditional tunes and try out a small harp in her beginners' harp class.
Hear her play and find out more on:

www.harpwales.com
.

1yh - 3yh
Sesiwn alawon Cymreig yn y Tŷ Gwydr Mawr.
Ymunwch â George Whitfield a Helen Adam i lenwi'r Tŷ Gwydr gyda synnau Alawon Cymreig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn modd dawnus.
Dewch a'ch ffidlau, eich ffliwtiau, chwibanoglau, gitârs ayb.
Bydd peth offerynnau taro ar gael yn ogystal a thaflenni geiriau ar gyfer cantorion.
Cyfle gwych i greu cerddoriaeth gyda blodau'r gwanwyn o'ch cwmpas ac i fwynhau paned phican-ar-y-maen o gaffi'r Ty Gwydr Mawr.

Helen Adam
Georger Whitfield

1pm - 3pm
Welsh tune session in the Great Glasshouse.
Join musicians George Whitfield and Helen Adam to fill the Glasshouse with the sounds of Welsh tunes to celebrate St Davids Day in style.
Please bring your fiddles, flutes, whistles, guitars etc etc.
There will be some percussion available as well and words for singers.
A great chance to make music surrounded by spring flowers whilst enjoying a cuppa and a Welsh cake from the Great Glasshouse cafe.

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo