Nôl/Back

Gweithdy Alawon
Trawsfynydd
Tune Workshop

Mai 24
2014
May 24

Nôl - Back

Neuadd Eglwys
Sant Madryn

Maengwyn Street
TRAWSFYNYDD,
Gwynedd  LL41 4NY

ar ddydd Sadwrn, Mai 24
Cofrestru 10.00
Cyd-ddysgu 10.30 - 15.30


St Madryn's
Church Hall

Maengwyn Street, TRAWSFYNYDD,
Gwynedd  LL41 4NY

on Saturday, May 24
10.00 registration
10.30 - 15.30 Learning togetherGwneud rhywbeth gydag Alaw
ar gyfer pob lefel gallu
Yn ogystal â bod yn saer-ffidlau, mae Nial yn brofiadol gyda myrdd o offerynnau. Mae wedi bod yn berfformiwr cerdd draddodiadol ers iddo fod yn  ifanc, yn arbennig ar gyfer twmpathau. Ers dod yn ôl i Dinorwig yn y nawdegau, mae wedi canolbwyntio ar gerddoriaeth draddodiadol Gymreig a chwarae’r ffidil gyda'r band twmpath - Aderyn Prin a fel aelod o ddeuawd gyda Cass Meurig, yn chwarae’r gitâr.

Tiwtor / Tutor
Nial Cain
Building on a tune
for all ability levels
Nial is a multi instrumentalist and trained violin-maker. He has performed traditional music since his teens, especially in twmpath bands. Since moving back to his roots in Dinorwig in the late nineties, he has been exploring Welsh traditional music more seriously, playing fiddle with busy local twmpath band Aderyn Prin, and guitar in the duo Cass Meurig and Nial Cain.

Thema'r gweithdy yw 'Beth allwn wneud gyda'r alaw hon?' gan ddefnyddio Môn gel enghraifft, gyda'r Ferch o Blwy Penderyn, Merch Megan a
Cader Idris i ddilyn.

The theme of this workshop is 'What can be done with this tune?' taking Môn as his example, with Y Ferch o Blwy Penderyn, Merch Megan and
Cader Idris as follow-up tunes.
Pris (cyffredinol)
Pris (plant / myfyrwyr)
£6.00
£4.00
Price (general)
Price (children / students)

Neilltuwch eich lle

Chris Bursnall
chris@sesiwn.com
Reserve your place

Cliciwch yma am ddigwyddiadau eraill Clera
Cliciwch yma am alawon traddodiadol poblogaidd
 


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo