Nôl/Back

Dydd Gŵyl Dewi
Gardd Fotaneg
Cenedlaethol Cymru

Llanarthne, Sir Gaerfyrddin
SA32 8HN

St David's Day
National Botanic
Garden of Wales

Llanarthne, Carmarthenshire
SA32 8HN

Sadwrn, Mawrth 1
2014
Saturday, March 1Dathlwch Dydd Gŵyl Dewi gyda mynediad am ddim i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Mwynhewch ein cerddoriaeth
draddodiadol
.

Perfformiadau byw

Dwylo ar y delyn

Sesiwn draddodiadol Gymreig


Botanic garden


Gerddi Botaneg


Celebrate St David's Day with free entry to the National Botanic Garden
of Wales.
Enjoy some of our Welsh traditonal music.

Live performances


Hands on the harp

Traditional music sessionCerddwch heibio'r cennin pedr am berfformiadau o gwmpas y gerddi o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig gan Fiddlebox.
Gwybodaeth pellach ar
www.fiddlebox.net
Gallwvch ymunmo gyda nhw dim ond i chwi ddo â'ch offeryn eich hunan.
Fiddlebox

Walk past the daffodils
for performances around the the gardens of Welsh traditional music by Fiddlebox.
Hear them on
www.fiddlebox.net
You can join them in playing if you bring your own instrument.

Ewch at y Galeri i glywed Shelley Fairplay yn chwarae alawon traddodiadol Cymreig.
Profwch telyn fechan yn ei dosbarth telynau i ddechreuwyr.
Cyfle i'w chlywed ar:

www.harpwales.com
Shelley Fairplay

Go to the Gallery for Shelley Fairplay's performance of Welsh traditional tunes.
Try out a small harp in her beginners' harp class.
Hear her play and find out more on:

www.harpwales.com
.

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo