Nôl/Back

Gweithdy Blaenafon Workshop

Hydref 14
2012
October 14

CanolfanTreftadaeth Byd Blaenafon,
Heol yr Eglwys, Blaenafon, Torfaen  NP4 9AE
14.10.2012
10.30-15.45
Blaenafon World Heritage Centre,
Church Road, Blaenafon, Torfaen  NP4 9AE

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
Mae Mike wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda ddylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Cymreig  ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au.
Bydd yn dangos sut i roi bywyd i alaw.

Mike Lease
Mike Lease 
Class for experienced players
As an exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his days with the groundbreaking Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s.
He will be showing how to give life to a tune.

Dosbarth alaw a chyfeiliant
Mae Chris wedi bod yn gyflwynwr brwd o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig, gan ddarganfod ac ailfywhau nifer o alawon. Mae wedi bod yn aelod o'r band gwerin Gymreig amlwg Allan yn y Fan o'r cychwyn, gan chwarae'r ffliwt, chwibanoglau a'r acordion piano. Mae hefyd yn cyfansoddi ei alawon dull traddodiadol ei hunan.
Chris Jones
Chris Jones
Melody and accompaniment class
Chris is a founder member of the outstanding Welsh folk band Allan yn y Fan and has been an enthusiastic exponent of Welsh traditional music for many years, unearthing and re-vitalising many tunes.
He plays flute, large and standard whistles and piano accordion and composes his own traditional-based  tunes.
Dosbarth sylfaen
Mae Donald yn diwtor cerddoriaeth proffesiynol sy'n gweithio gyda Gwasanaethau Cerdd Gwent, gan ddenu plant at gerddoriaeth Gymreig a Cheltaidd. Mae'n cynnal dosbarthiadau mewn llawer ysgol yn y cymoedd y dwyrain ac yn rhedeg ei ddosbarth yn y Cafe Celtaidd ym Mlaenafon bob brynhawn Mercher.

Donald Stewart
Donald Stewart
Foundation class
Donald is a professional music tutor who works with Gwent Music Services in getting children to enjoy and play Welsh and Celtic music. He is much in demand and holds regular classes in many East Wales valleys  schools and runs the Celtic Cafe class at Blaenafon every Wednesday afternoon from 4.30.


Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today