Nôl/Back

        
Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2015
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte
Tredegar  NP22 3XN

Cyd-chwarae cerddoriaeth draddodiadol  Gymreig dan arweiniad tiwtor profiadol.

Dydd Sadwrn cyntaf y mis
10.30 - 12.00
Ddim yn rhedeg Gorffennaf neu Awst

£3
(£2 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)

 Mai 3, Mehef 7Tredegar Tune Club
Bedwellty House,
Tredegar  NP22 3XN

Play Welsh traditional music
with other players under the guidance of an experienced tutor.

First Saturday of the month
10.30 - 12.00
No class in July or August

£3
(£2 students, accompanied children)

May 3,June 7.

Trefnydd
Sarah Bradnock
Sarah@sesiwn.com
Organiser
Tiwtoriaid
Tutors

Kate Srudwick Jane Ridout

Cyfarwyddiadau

Postcode for sat nav: NP22 3XN
 
O ffordd Blaenau'r Cymoedd
Dilynwch y troad i Dredegar o'r A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd. Dilynwch ffordd osgoi Tredegar A4048 i'r pumed cylchfan; cymerwch y trydydd allfan, sef y B4256 a gwelwch y tŷ a'r parc o'ch blaen. Teithiwch ar hyd y B4256 Promenade D'Orvault i fyny'r bryn. Mae clwydi Tŷ a Pharc Bedwellte ar y chwith tua 100 metr i lawr o gloc y dref.

O'r de ar yr A4048
Dylai ymwelwyr sy'n teithio i fyny o'r De ar hyd yr A4048 gymryd yr ail gylchfan ar ffordd osgoi Tredegar. Yn y cylchfan cymerwch yr allfan gyntaf B2456. Teithiwch ar hyd y B4256 Promenade D'Orvault i fyny'r bryn. Mae clwydi Tŷ a Pharc Bedwellte ar y chwith tua 100 metr i lawr o gloc y dref.

Dylid nodi mai dim ond parcio i'r anabl sydd ar gael tu mewn i'r parc.

Peidiwch â dilyn yr arwyddion melyn 'Gerddi Bedwellte'. Mae'r rhain yn mynd i stad o dai ac NID i Dŷ a Pharc Bedwellte.


Directions

Postcode for sat nav: NP22 3XN  

From the A465 Heads of the Valleys road
Take the Tredegar turn off the A465 Heads of the Valleys Road. Follow the Tredegar bypass road A4048 to the fifth roundabout. Take the third exit B4256 and see the house and park. Travel along the B4256 Promenade D'Orvault drive up the hill. The gates to Bedwellty House and Park are on left approx 100 metres down from the town clock. 

From the south on the A4048
Travelling from the south on the A4048,  take the second roundabout on the Tredegar bypass. Take the first exit B4256. Travel along B4256 Promenade D'Orvault and drive up the hill. The gates to Bedwellty House and Park are on the left approx 100 metres down from the clock.

Please note there is only disabled parking available inside the park.

Please do not follow the yellow 'Bedwellty Gardens' signs.  These lead to a housing estate and NOT to Bedwellty House and Park. 


Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo