Clwb Alawon    Dolanog   Tune Club

Nosweithiau
Iau, misol
19.00
Thursday evenings,
monthly

Dolwen, Dolanog
Powys 
SY12 0LQ

Iau / Thurs
19.00
Dolwen, Dolanog
Powys
SY12 0LQ


Clwb Alawon Dolanog
Dysgu alawon Cymreig
gyda Gary Northeast
Bob misDolanog
Tune Club.
Learn Welsh tunes
with Gary Northeast
Every month


                          http://www.facebook.com/groups/368356369900483/     


Mae'n flynyddoedd ers i Gary ddod i Gymru i fyw yn Nolanog a dros y cyfnod hynny mae wedi datblygu hoffter am ein cerddoriaeth draddodiadol a'r dull traddodiadol o ddysgu trwy'r glust.
Mae wedi chwarae gyda nifer o grwpiau a bandiau twmpath ac wedi calonogi chwaraewyr newydd yn ei ardal ac yn ehangach drwy ei glwb alawon.
Ni fedr yr alawon mae'n chwarae ar ei felodeon fethu annog dysgwyr i ymuno â'r sesiwn yma ar gyfer chwaraewyr llai profiadol.

Ymholiadau:
Gweler tudalen Facebook

Gary Northeast
01938 810626
07980 421794
Gary Northeast settled in Wales many years ago in Dolanog in North Powys; over that period he has developed a love for Welsh traditional music and the traditional approach to learning music by ear.
He has played with a number of groups and twmpath bands and encouraged new players in the local area through his tune club.
His lively melodeon playing encourages learners to join in this session where he will be teaching some easy tunes to less experienced players.


Enquiries:
See the Facebook page

Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here to hear and see the scores of popular tunes

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo