Nôl/Back

        

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2014
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon
Llancaiach Fawr

Nelson, Treharris
CF46 6ER

Cyd-chwarae
cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.

Ebr 19 (Pasg), Mai 17, Mehef 21,
Gorff 19. Dim cyfarfod mis Awst
Fel arfer, ond nid bob amser,
trydydd dydd Sadwrn y mis
10.00 - 11.30

£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)               
Tune Club at
Llancaiach Fawr,
Nelson, Treharris
CF46 6ER

Play Welsh traditional music
together with other players
under the guidance of a tutor.

Apr 19 (Easter), May 17, June 21,
July 19. No August meeting.
Usually, but not always, the third Saturday of the month
10.00 - 11.30

£2
(£1 students & accompanied children)


Arweinydd y dosbarth

Dydd Sadwrn, Ebrill 19

Alaw a chyfeiliant
-
£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)  

Kate Strudwick


Class leader
Satruday, April 19
Melody and accompaniment

£2
(£1 students & accompanied children)
Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo