Nôl/Back

Dydd Gŵyl Dewi 2014 St David's Day

Sadwrn
Mawrth 1
Saturday
March 1

Nôl - Back
Gorymdaith Gŵyl Dewi
O'r Ganolfan Ddinesig i lawwr yr Aes ac
i fyny Heol Eglwys Fair i mewn i'r castell
1.3.2014
12.00-13.30
St David's Day Procession
From the Civic Centre down the Hayes and back up St Mary Street into the grounds of the castle.
Mynediad am ddim i'r castell i weld perfformiadau gan bandiau'r orymdaith, gyda Frank Hennessy.
Cyngerdd gan yr Hennessys
13.00-15.00

15.00-15.30
Free admission to Cardiff castle for bandstand
open air concert hosted by Frank Hennessy
The Hennessys in concert

Y Daith - The procession route


Trefn y dydd


Order of the day

Ymgynnull ar gyfer yr orymdaith
yn
Rhodfa Brenin Edward VII,
CAERDYDD, CF10 3NB

Croeso a diolch i gyfranogwyr

Cychwyn yr orymdaith drwy'r strydoedd
gan orffen yng Nghastell Caerdydd

Dathliad ar faes y Castell
Cyngerdd bandstand dan gyflwyniad Frank Hennessy
Catrin O’Neill  a Nathan Lewis Williams
Pibau'r Planed
Bagad Morgannwg
National Anthem
Dawns y ddraig
Wonderbrass
Samba Galez
Chwaraewyr sesiwn a dawnswyr traddodiadol
Olion Byw
Yr Hennessys
Diwedd y gyngerdd

Sesiwn dafarn draddodiadol yn
Yr Owain Glyndŵr, Sgwâr S. Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL.
Yn agored i bawb, dan arweiniad perfformwyr y dydd.
11.30-12.1512.15

12.30
13.00-13.15

13.00
13.25


15.30

14.30-21.00
Assembly of the procession
in King Edward VII Avenue
CARDIFF, CF10 3NB

Welcome and thanks to participants

Procession starts journey through the streets,
ending in Cardiff Castle

Celebration in the castle
Bandstand concert presented by Frank Hennessy:
Catrin O’Neill  and Nathan Lewis Williams
Pibau Planed
Bagad Morgannwg
Hen Wlad fy Nhadau
Dragon dancers
Wonderbrass
Samba Galez
Traditional session players and dancers
Olion Byw
The Hennessys
Concert ends

Traditional pub session at
The Owain Glyndŵr, St John Square, 
CARDIFF, CF10 1GL
Open to all players, led by featured performers.

Owain GlyndŵrSesiwn dafarn draddodiadol yn
Yr Owain Glyndŵr, Sgwâr S. Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL.
Yn agored i bawb, dan arweiniad perfformwyr y dydd.
14.30-21.00
Traditional pub session at
The Owain Glyndŵr, St John Square, 
CARDIFF, CF10 1GL
Open to all players, led by featured performers.

Chwaraewyr:
cliciwch yma am fanylion yr alawon

Players:
click here for details of the tunes

Digwyddiadau eraill penwythnos Gŵyl Dewi
ar Wefan Cyngor Caerdydd

Other St David's Day weekend events
on the Cardiff Council Website

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo