Nôl/Back

Ffiliffest
Gwersi a sesiynau    
     Lessons and sessions

Sul, Gorff 1
2012
Sun July 1
11.00 - 16.00

Sesiynau blasu i ddechreuwyr ar y delyn a'r chwiban yn Ffiliffest yng Nghastell Caerffili,  CF83 1JD
a sesiynau o alawon
traddodiadol Cymreig ar ffidil, chwibanogl, sachbib a thelyn gyda Geraint Roberts, Tracy Hales a Meurig Williams.
Tocyn arbennig mynediad hanner pris i'r castell ar gael ymlaen llaw.
Does dim tâl am y dosbarth.

Castell Caerffili
Beginners' taster workshops on harp and whistle in Ffiliffest at Caerphilly  Castle, CF 83 1JD
and sessions of traditional
Welsh music on fiddle, whistle,
bagpipes and harp by Tracy Hales,
Geraint Roberts and
Meurig Williams.
Half price
castle admission voucher if you reserve a place.
No charge for the tuition.

Tracy
.
Tracy

Geraint
Geraint

Meurig
Meurig
Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
02920 626300
Mike Lease
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio - dim taliad.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post - no payment needed..
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here for scores of popular tunes

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo