Nôl/Back

Clwb Alawon Bro Ddyfi
DYFERIN
Dovey Vale Tune Club

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2016
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon Bro Ddyfi
Clwb Bowlio Machynlleth
,
Lôn Llynlloedd,
Machynlleth
Powys    SY20 8EX

    
Bro Ddyfi Tune Club
Machynlleth Bowling Club

Llynlloedd Lane,
Machynlleth
Powys   SY20 8EX


Clwb dysgu alawon i gerddorion dibrofiad yn y maes gwerin.
Byddaf yn dysgu o’r glust gan fwyaf, ond bydd nodau ar bapur ar ôl y dosbarth.
Bydd croeso i chi ddod â pheiriant recordio hefyd.
Gobeithio yn nês ymlaen y bydd cerddorion mwy profiadol yn ymuno hefyd, ac y byddwn yn gallu cynnal sesiynau gwerin.

Trydydd nos Fawrth bob mis
20.00 -21.30
Pris: £2Rhiain Bebb

A club
for inexperienced players to learn Welsh traditional tunes.
I shall be teaching mainly by ear, but the notes will be provided on paper at the end of the class.
You are welcome to make your own recording of the class.
I hope as the class develops we shall have more experienced players joining us so that we can run our own folk sessions.

Third Tuesday of the month
20.00 - 21.30

Price: £2

Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo