Nôl/Back

        

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2014
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon
Llancaiach Fawr

Nelson, Treharris
CF46 6ER

Cyd-chwarae
cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.

Chwef 15, Maw 15
Ebr 19 (Pasg), Mai 17, Mehef 21,
Gorff 19. Dim cyfarfod mis Awst
Fel arfer, ond nid bob amser,
trydydd dydd Sadwrn y mis
10.00 - 11.30

£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)               
Tune Club at
Llancaiach Fawr,
Nelson, Treharris
CF46 6ER

Play Welsh traditional music
together with other players
under the guidance of a tutor.

Feb 15, Mar 15
Apr 19 (Easter), May 17, June 21,
July 19. No August meeting.
Usually, but not always, the third Saturday of the month
10.00 - 11.30

£2
(£1 students & accompanied children)
Arweinydd y dosbarth nesaf,
Dydd Sadwrn, Chwefror 15

Alaw a chyfeiliant
- chwaraewyr gyda pheth profiad
Mae Pat yn chwarae's consertina, y ffidil a'r llwyau ac wedi ysbrydoli llawer chwaraewr newydd
Mae hi'n dawnsio gyda Dawnswyr Pen-y-fai ac wedi rhedeg Clwb Gwerin Llantrisant  am amswer maith, gan gyflwyno cannoedd o artistiaid.
Mae hi'n diwtor doniol, bywgar ac amyneddgar ac wrth ei bodd yn rhannu'i phleser mewn chwarae cerddoriaeth draddodiadol.

£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)  

Pat Smith


Class leader next meeting,
Satruday, February 15
Melody and accompaniment
- for players with some experience
Pat plays concertina, fiddle and spoons and has inspired many new players over the years.
She dances with Dawnswyr Pen-y-fai and has run the Llantrisant Folk Club for many years, presenting artists from across the world.
She is a witty , energetic and patient tutor who delights in passing on her delight in learning, playing and performing Welsh traditional music.

£2
(£1 students & accompanied children)
Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo