Nôl/Back

Clwb Alawon Penybont
Bridgend Tune Club

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2014
Playing Welsh tunes togetherClwb Alawon Penybont
yn nh
afarn y
Farmers Arms,
Cefn Cribwr,
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 0BA

    


Bridgend Tune Club
at
the
Farmers Arms
Cefn Cribwr,
Bridgend
CF32 0BA


Cyfle i ddysgu ac ymarfer alawon traddodiadol
Gymreig

gyda chwaraewyr eraill.

Ail gyfarfod:
Chwefror 8fed 2014
gyda Guto Dafis
(acordion botwm)
Ail ddydd Sadwrn
bob mis
12.00 - 14.00
Pris: £2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)

An opportunity to learn and practice
Welsh traditional tunes
in a group environment.
Second meeting: February 8th 2014
with Guto Dafis
(button accordion)
Second Saturday
of the month
12.00 - 14.00
Price: £2
(£1 students, children with adult)
Trefnyddion
Gerry Doak / Brenda Hennessey
07920 178272 / 07988 925880
Organisers

Sut i gyrraedd
O Gaerdydd a'r dwyrain
Gadewch yr M4 ar gyff 36 i Benybont/Maesteg. Cymerwch yr A 4063 tuag at Maesteg. Ar ôl 3 set o oleuadau traffig byddwch yn cyrraedd cylchfan. Cymerwch yr ail allanfa (syth ymlaen) i'r B4281. Ewch drwy pentref Cefn Cribwr a bydd y Farmers Arms ar y chwith, gyda'r maes parcio gyferbyn. Does dim tai ar ôl y dafarn ar y chwith.
O'r Gorllewin
Gadewch yr M4 ar gyffrodd 37 ac ewch tuag at y Pîl. Trowch i'r dda wrth yr oleuadau traffig ac ewch i fyny drwy Bryn Cynffig. Mae'r dafarn ar y dde wrth gyrraedd Cefn Cribwr ar ben y bryn.

 
How to get there
From Cardiff and the East
Leave M4 at jn 36, Bridgend/Maesteg. Take A4063 towards Maesteg, After 3 sets of traffic lights there is a roundabout, take 2nd exit (straight on) on to B4281. Go through Cefn Cribwr village, the Farmers Arms is on the left, the car park is on the right opposite the pub. There are no houses after the pub on the left.
From the West
Alternatively leave the M4 at jn 37 and head for Pyle, turn right at the traffic lights and go up through Kenfig Hill. The pub is on the right as you come into Cefn Cribwr at the top of the hill.

Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo