Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Trydydd Sad fel arfer
 
2014

Third Sat
usually

Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol
A series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
at The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Dydd Sadwrn, Chwefror 22ain
Chwarae alawon Cymreig
yn bennaf i ffidlwyr gyda pheth profiad
Mae Gareth wedi bod yn ffidlwr Cymreig blaenllaw ers llawer o flynyddoedd, gan chwarae gyda Guto Dafis yn y band Toreth. Mae hefyd yn gyfranogwr blaenllaw i sesiwn Caerdydd a gynhelir bob nos Lun yn Nhafarn y Caio yn Heol y Gadeirlan, Caerdydd. Mae wedi atgyfodi nifer o'r hen alawon, yn enwedi y rheini a ddefnyddiwyd gydag emynau Cymraeg. Bydd yn cyflwyno rhai o'r alawon hyn yn ei ddosbarth sydd ar gyfer ffidlwyr yn gennaf ond hefyd.


Gareth Westacott
Saturday, Febuary 22nd
Playing Welsh meolodies
mainly for string players with some experience
Gareth has been a prominent Welsh fiddler for many years, playing his lyrical and lively style in many concerts with Guto Dafis as the duo Toreth. He is also a prominent contributor to the Cardiff session held weekly on Monday nights in the Cayo Arms in Cathedral Road. Gareth has resurrected a number of Welsh traditional tunes including those used in hymns back into the folk tradition. He will present some of his tunes to his class.


Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae

13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.45
 Registration
Learning workshops
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£12.00

Standard price

Pris y dosbarth i aelodau

£8.00

Class price for members

Pris ymaelodi am y gyfres

£15.00

Tune club membership for the year


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo