Nôl/Back

Gweithdy Bangor Workshop

Sad, Ion 19
2013
Sat, Jan 19

Nôl - Back

Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant,
Ffordd Penrhos, BANGOR  LL57 2AX
19.1.2013
13.30-17.30
Berea Newydd, St David's Avenue,
Penrhos Road,  BANGOR  LL57 2AX

Ni fydd y gweithdy hwn
yn rhedeg oherwydd
yr oerfel a'r eira.
<>
Gobeithiwn gwelliant,
erbyn yr wythnos nesaf i gynnal gweithdy Dinbych.
Gobeithiwn hefyd aildrefnu gweithdy Bangor y mis nesaf.This workshop has been
cancelled because of the
snow and cold weather.
We hope for improvement to run the Denbigh workskhop next week.
We also hope to rearrange the Bangor workshop next month.


Trefnydd y gweithdy
catrin@sesiwn.com
Catrin Meirion
Catrin Meirion

Workshop organiser
catrin@sesiwn.com

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth

Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class

This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.


Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio

Gweithdai
Cofrestru / Croeso - Ystafell addysg Elidir  Fawr 1330-1400
      2 wers (gyda thoriad) 1400-1645
 Sesiwn Gloi / Cyd-chwarae1645-1730

Lluniaeth


Cyffredinol

Parking 

Workshops
1330-1345 Registration / Welcome
1345-1645 Two Lessons (with break)
1645-1730 Closing session / Playing together

Refreshments
 

GeneralGweithdai nesaf y Gogledd

Next North Wales workshops
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
Sul / Sun
27.1.2013
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS
Gweithy Alawon Llŷn
Neuadd y Pentref,
ABERSOCH, Gwynedd  LL53 7HR
Gwe / Fri
15.2.2012
19.00-20.30
Llŷn, Felin Uchaf Educational Centre,
The Village Hall,
ABERSOCH, Gwynedd  LL53 7HR

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today