Nôl/Back

Gweithdai Tredegar House Workshops

Sul, Mai 11
2014
Sunday May 11

Dysgu a chyd-chwarae
alawon traddodiadol Cymreig
 yn Ystafell Morgan,
Tŷ Tredegar
Casnewydd  NP10 8YW

yn yr Ŵyl Werin flynyddol
Tredegar House
Learning and playing Welsh traditional tunes together
in The Morgan Room,
Tredegar House,
Newport  NP10 8YW
in the Annual Folk Festival
Alawon draddodiadol
- chwaraewyr llai profiadol
Mae gan Jane brofiad eang o chwarae a chanddi lawer o amynedd wrth ddysgu'r chwibanogl, y ffidil a'r bodhran i'r rhai sydd yn dysgu'u hofferynnau.
Bu'n weiothgar yn datblugu rhaglen sirol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd i ddysgu alawon traddodiadol drwy Wasanaethau Cerddorol Gwent dros ddegawd.
Bu hi'n arwain dosbarthiadau y Clwb Alawon yn Nhŷ Bedwellte yn Nhredegar dros y flwyddyn diwethaf.
Jane Ridout
10.00 - 11.30

Jane Ridout
Welsh traditional tunes
- for less experienced players
Jane has wide experience as a player and as a teacher of traditional music. She is patient and well reapected by  those learning to play whistle, fiddle.
Jane introduced and ran a county-wide traditional music development programme for primary and secondary schools through Gwent Music Services for well over a decade.
She has led Tune Club classes at Bedwellty House, Tredegar for the last year.
Alawon draddodiadol
- chwaraewyr llai profiadol
Mae Mike wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda ddylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Gymreig  ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au a hefyd Hin Deg.
Mae'n gerddor a thiwtor proffesiynnol ac yn arwain y band twmpath Murphy's Law
.
Bydd yn dangos sut i gyflwyno ysbryd i alaw draddodiadol Gymrieg. Er y bydd yn rhoi cyngor arbennig i ffidlwyr, bydd y gweithdy hwn yn ysbrydol i chwaraewyr o bob math offeryn gwerin
.
Mike Lease
11.30 - 13.00
Mike Lease
Welsh traditional tunes
- for more experienced players
As an exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his days with the pioneering Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s and also Hin Deg.
He is a professional musician
and teacher, and leads the band Murphy's Law.
He will show in this class how to give life to a Welsh traditional tune. Although he has special guidance to give to fiddlers, this workshop will inspire players of all folk instruments.

Pris dosbarth, cyffredin
Pris disgyblion/myfyrwyr
Pris teulu
£5.00
£3.00
£7.00
Standard price per class
Child/student price
Family price
Trefnydd y gweithdy
mike@sesiwn.com
01633 871838
Mike Lease
Mike Lease

Workshop organiser
mike@sesiwn.com
01633 871838
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau eraill
Cliciwch yma am alawon Cymreig poblogaidd
 
Click here for the list of other events
Click here for popular Welsh tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo