Nôl/Back

Gweithdy Blaenafon Workshop

Mawrth 24
2012
March 24

CanolfanTreftadaeth Byd Blaenafon,
Heol yr Eglwys, Blaenafon, Torfaen  NP4 9AE
24.3.2012
13.00-16.30
Blaenafon World Heritage Centre,
Church Road, Blaenafon, Torfaen  NP4 9AE

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
Mae Mike wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda ddylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Cymreig  ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au.
Bydd yn dangos sut i roi bywyd i alaw.
Alawon y cynnwys: Cynghansail y Cymry,
Difyrrwch Gwŷr Dyfi,
Chwi Fechgyn Glân Ffri.
Mike Lease
Mike Lease 
Class for experienced players
As an exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his days with the groundbreaking Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s. He will be showing how to give life to a tune.
Melodies include:
Cynghansail y Cymry,
Difyrrwch Gwŷr Dyfi,
Chwi Fechgyn Glân Ffri.

Dosbarth chwaraewyr canolig
Mae Chris wedi bod yn gyflwynwr brwd o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig, gan ddarganfod ac ailfywhau nifer o alawon. Mae wedi bod yn aelod o'r band gwerin Gymreig amlwg Allan yn y Fan o'r cychwyn, gan chwarae'r ffliwt, chwibanoglau a'r acordion piano. Mae hefyd yn cyfansoddi ei alawon dull traddodiadol ei hunan.
Chris Jones
Chris Jones
Class for progressing players
Chris is a founder member of the  outstanding Welsh folk band Allan yn y Fa and has been an enthusiastic exponent of Welsh traditional music for many years, unearthing and re-vitalising many tunes. He plays flute, large and  standard whistles and piano accordion and composes his own traditional-based  tunes.
Dosbarth dechreuwyr
Mae Donald yn diwtor cerddoriaeth proffesiynol sy'n gweithio gyda Gwasanaethau Cerdd Gwent, gan ddenu plant at gerddoriaeth Gymreig a Cheltaidd. Mae'n cynnal dosbarthiadau mewn llawer ysgol yn y cymoedd y dwyrain ac yn rhedeg ei ddosbarth yn y Cafe Celtaidd ym Mlaenafon bob brynhawn Mercher.
Alawon y cynnwys: Heno, Heno
Donald Stewart
Donald Stewart
Class for beginners
Donald is a professional music tutor who works with Gwent Music Services in getting children to enjoy and play Welsh and Celtic music. He is much in demand and holds regular classes in many East Wales valleys  schools and runs the Celtic Cafe class at Blaenafon every Wednesday afternoon from 4.30.
Melodies include: Heno, Heno

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today