Nôl/Back

Clwb Alawon Dinbych
Denbigh Tune club

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2014
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HN


Denbigh Tune Club
Kinmel Arms
Llandyrnog
Denbigh
LL22 9DY
Cyd-chwarae
cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.


Ail ddydd Sul y mis
16.00 - 18.00
Cyfarfod nesaf Tachwedd 9
Pris: £2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)
    


Play the traditional music
of Wales
with other players
under the guidance of a tutor.

Second Sunday of the month
16.00 - 18.00
Next meeting November 9
Price: £2
(£1 students, children)


Trefnydd

Terry Duffy
terry@sesiwn.com
01824 790072

Organiser


Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo