Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Ail Sadwrn
  y mis
2014

Second Sat
each month

Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol
A series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
at The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Dydd Sadwrn, Ionawr 18fed

Alaw a chyfeiliant
Mae Stephen Rees yn ddarlithydd, yn gerddor ac yn diwtor profiadol, sydd yn ceisio rhannu’r llawenydd y mae e’n ei gael wrth chwarae alawon traddodiadol Cymreig. Mae'n brofiadol wrth chwarae myrdd o offerynnau, gan gynnwys y ffidil, acordion, chwiban a'r pibgorn ac mae wedi cyflwyno'n cerddoriaeth draddodiadol dros y byd gydag  Ar Log, Y Glerorfa a Crasdant.
Bydd yn dysgu yn y modd traddodiadol a ddefnyddiwyd drwy'r genhedloedd gan ddysgu trwy'r glust,gan wrando a chwarae
.

Stephen Rees
Saturday, January 18th

Melody and accompaniment
Stephen Rees is an experienced musican, lecturer and workshop leader, who does his best to share the joy he gets from playing Welsh traditional tunes.
He is a multi-instrumentalist, playing the fiddle, accordion, whistle and pibgorn and has played our music across the world with  Ar Log, Y Glerorfa and Crasdant.
In his class he aims to use the traditional way of passing our music through the generations, by learning music by ear: through listening and playing.


Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae

13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.45
 Registration
Learning workshops
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£12.00

Standard price

Pris ymaelodi am y gyfres

£15.00

Child / student

Pris y dosbarth i aelodau

£8.00

Class price for members


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo