Nôl/Back

Gweithdy'r Gelli
Hay-on-Wye Workshop

Sad, Medi 29
2012
Sat, Sept 29

Y Glôb yn y Gelli
Stryd Casnewydd, Y Gelli Gandryll
Powys  HR3 5BG

Sad / Sat
29.9.2012
13.30-17.30
The Globe at Hay
Newport Street, Hay-on-Wye
Powys   HR3 5BG

Sesiwn dysgu alawon
ar gyfer chwaraewyr profiadol
Magwyd Bernard ar aelwyd cerddoriaeth draddodiadol yn Ninbych-y-pysgod, ac mae wedi chwarae gyda'i frodyr ym mand twmpath y teulu Juice am flynyddoedd.
Mae'n hunan-ddysgedig ac yn chwarae drwy'r glust. Bu'n aelod o lawer grŵp enwog: Mabsant, Taran, Aberjaber, Yr Hwntws, Kilbride Bros, Celtish a Baton Rouge.
Mae'n chwarae ystod eang o gerddoriaeth Geltaidd  gydag arddull Geltaidd, gyda llawer o gymeriad ac amrywiad, ond yn parchu'r alaw a'r rhythm hollbwysig.

Bernard Kilbride
Bernard Kilbride
Tune learning session
for experienced players

Born in Tenby and brought up in the folk tradition playing music with his equally talented brothers, Bernard has led the family Ceilidh band Juice for many years.
He is largely self-taught and plays mainly 'by ear'. He has played with Mabsant, Taran, Aberjaber, Yr Hwntws, KilBride Bros, Celtish, Baton Rouge.
His repertoire extends over a wide range of Celtic music and plays with a
distinctly 'celtish' style, with much personality and variety whilst preserving their all-important melody and rhythm.
Sesiwn dysgu alawon
ar gyfer chwaraewyr llai profiadol
Mae Donald yn diwtor cerddoriaeth proffesiynol sy'n gweithio gyda Gwasanaethau Cerdd Gwent, gan ymfalchïo wrth ddenu plant at gerddoriaeth Gymreig a Cheltaidd, gan ddysgu yn y dull traddodiadol, ac yn ychwangu siartiau byseddu ar gyfer dechreuwyr lle mae'n perthnasol.
Mae'n diwtor poblogaidd sydd yn cynnal dosbarthiadau mewn llawer ysgol yng nghymoedd y dwyrain ac wedi rhedeg ei ddosbarth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar brynhawn dydd Mercher
.
Donald Stewart
Donald Stewart
A Welsh tune learning session
for inexperienced players
Donald is a professional music tutor who works with Gwent Music Services. He revels in getting children and adults to enjoy and play Welsh and Celtic music, learning in the traditional way, by listening, but also where relevant with the guidance of fingering charts to help beginners.
He is much in demand and holds regular classes in many
East Wales valleys and has run the Celtic Cafe class at the Blaenafon Heritage Centre on Wednesday afternoons for the past year.

Setiau alawon
Gallwch glywed alawon a darllen y nodau a'r cordiau ar y wefan hon. Byddwn yn defnyddio Pwt-ar-y-bys a Crwtyn Llwyd fel ein setiau craidd i gyd-chwarae.
Parcio

Hen dref yw'r Gelli ac felly does dim llawer o lefydd parcio ar y stryd on mae maes parcio talu-ac-arddangos (£2.50 y dydd) ochr uchaf y dre, ar ymyl Oxford Street.
Bwyd a diod
Mae'r bar/caffi yn cynnig amrywiaeth o fwyd, gan gynnwys pryd y dydd, saladau, paninis a byrfrydiau, ac mae dewis eang o ddiodydd.
Rhaglen
Cofrestru a chroeso
Gweithdai
Cyd-chwarae
Gorffen
Siop
Bydd llyfrau a chrynoddisgiau Clera ar werth
Sesiwn agored draddodiadol yn ardal y Neuadd/bar
Sesiwn acwstig ar agor i bawb.
13.30
14.00
16.30
17.20
19.00

Core tune sets
You can hear and read the notes and chords to sets of tunes on this site. We shall use the Pwt-ar-y-bys and Crwtyn Llwyd sets in our session at the end.
Parking
Hay is an old town with limited street parking but with a public pay-and-display car park (£2.50 all day) at the upper end of the town, off Oxford Street.
Food and drink
The café bar offers a tasty selection of foods including daily specials, salads, paninis and .snacks and a wide choice of drinks.
Programme
Registration and Welcome
Workshops - Lower Gallery and Upper Gallery
Playing together
End
Shop
Clera books and CDs will be available to purchase
Evening open traditional session in the Hall/bar area
Acoustic session open to all players

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here for the scores of popular tunes

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera

Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo