Nôl/Back

Cyngerdd Gatholwg Concert
    
a gweithdy       and workshop

Sad, Rhag 1
2012
Sat, Dec 1

Nôl - Back


Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg
Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys,
Pontypridd CF38 1RQ
Gweithdy

Sad/Sat
1.12.2012
10.30-15.00
Gartholwg Lifelong Learning Centre
St Illtyd's Road, Church Village
Pontypridd  CF38 1RQ
Workshop
Cyngerdd 'Robin Huw Bowen a'i ffrindiau'
yn Theatr Gartholwg

19.00-21.00 'Robin Huw Bowen and friends' concert
at the Gartholwg Theatre

Theatr GARTHOLWG Theatre
Robin Huw BowenPencampwr
y Delyn
Deires


gyda’i

 ffrindiau
Robin Huw Bowen

 

Champion 
of the
Welsh

triple harp


with his

 friendsCyngerdd 'Robin Huw Bowen a'i ffrindiau'
yn Theatr Gartholwg
Gall aelodau'r gweithdy sydd yn ddigon hyderus ymuno â;r grŵp sesiwn a fydd yn perfformio'r setiau craidd yn y gyngerdd.

19.00-21.00
'Robin Huw Bowen and friends' concert
at the Gartholwg Theatre
Workshop members who feel sufficiently confident may join the session group to perform the core sets in the concert.
Setiau alawon craidd
Hefyd Set Crwtyn Llwyd a Set Pwt-ar-y-bys

Core melody sets
Set Crwtyn Llwyd and Set Pwt-ar-y-bys

Pris cyffredinol

£6.00

Standard price

Di-waith / plentyn / myfyriwr
£5.00
Unemployed / child / student
Pris teulu
£12.00
Family price
Sut i gyrraedd Gartholwg map
How to get there
Sut i gyrraedd
How to get there
O'r A470
Cymerwch allanfa Rhydfelen/Glan-bad sydd ar ochr ogleddol Ystad Ddiwydiannol Trefforest a dilynwch y ffordd i Donteg, gan groesi Afon Taf wrth adael y cylchdro ac wedyn troi i'r dde gan ddilyn arwydd Tonteg.
Dilynwch y ffordd, gan fynd o dan bont y rheilffordd a throi i’r chwith a dringo’r rhyw i ymuno â ffordd osgoi Tonteg.
Dilynnwch y ffordd osgoi yng nghyfeiriad Llantrisant a throwch i Bentre'r Eglwys o'r cylchfan cyntaf.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the A470
Take the Rhydfelen/Upper Boat exit which is at the north end of the Treforest trading estate and follow the Tonteg road, crossing the river Taff immediately after the roundabout and then take sharp right turn for Tonteg.
Follow the road, going under the railway bridge and follow the road round to the left until you reach the  roundabout. Take the Llantrisant road which bypasses Tonteg and leave by turning right at the next roundabout, signposted Church Village.
Go through the Church Village crossroads traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left, a few hundred yards up from the traffic lights.
O'r M4
O gyffordd 34 (Llantrisant), cymerwch yr A4119 i gyfeiriad Llantrisant ac wedyn wrth y cylchdro cyntaf, cynerwch yr A473 i Bontypridd. Dilynwch y ffordd osgoi nes cyrraedd cylchfan Pentre'r Eglwys a trowch i'r chwith i gyfeiriad y pentre.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio ysgol gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the M4
From junction 34 (Llantrisant) take the A4119 towards Llantrisant and at the first roundabout, take the A473 to Pontypridd. Exit at the Church Village roundabout.
Go through the Church Village traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left hand side, a few hundred yards up from the traffic lights.
Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
029 20628300
Meurig
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
029 20628300


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy

Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo