Nôl/Back

Taith Iaith Abertawe Make Museum Music

Sad, Tach 10
2012
Sat, Nov 10

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwol,
ABERTAWE  SA1 3RD

Sad /
Sat
10.11.2012
National Waterfront Museum
Oystermouth Road, Maritime Quarter,
SWANSEA  SA1 3RD

Gweithdai
canu ac offerynnol
Di-dâl
gyda Helen Adam
Amgueddfa'r Glannau Free Welsh
singing and instrumental
workshops
with Helen Adam


Mae Helen yn berfformwraig cerddoriaeth draddodiadol brofiadol ac yn diwtor fiolin proffesiynol a chanddi lwyth o alawon draddodiadol Gymreig.
Hi a'i chyd-gerddor George Whitfield yw aelodau'r band Fiddlebox sydd yn dal i berfformio'n cerddoriaeth draddodiadol ar draws Cymru a'r DU.
Mae gan Helen brofiad eang fel athrawes datblygu gallu cerddoriaeth, yn arbennig gyda dechreuwyr, gan ddenu pobl o bob oed i greu cerddoriaeth, ac yn dysgu alawon ar bob lefel gallu.

Ymholiadau:
01269 850297, helen@sesiwn.com
www.helenadam.com

Helen AdamHelen is a very accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a wide repertoire of Welsh tradiitonal tunes.
She forms half of the popular traditional Welsh music duo Fiddlebox with George Whitfield, performing across Wales and around the UK.
Helen is very experienced as a music teacher, especially in getting people of all ages to get involved in producing music, and also in teaching melodies at all levels of ability.

Enquiries:
helen@sesiwn.com, 01269 850297
www.helenadam.com
Amserlen
Timetable
Taith Iaith - Dysgu caneuon Cymraeg
Bydd Helen yn arwain sesiwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg o gwmpas yr Amgueddfa gan ddysgu caneuon syml Cymreig sy'n berthnasol i'r arddangosfeydd, gan roi blas o'n cefndir diwylliannol Cymreig.
Does dim angen i chi fond yn gantwr neu gantores dda, dim ond bod yn fodlon i roi cais arni!
10.30-11.30 Taith Iaith - Learning Welsh songs
Helen will lead a session aimed at Welsh learners on a tour of the museum and learn some easy Welsh songs related to the exhibits, giving a taste of our Welsh musical heritage.
You don't need to be a good singer, just willing to have a go!
Allawon ein Gwlad - chwarae alawon Cymreig
Ymunwch â Helen am sesiwn anffurfiol i ddysgu a chwarae alawon traddodiadol Cymreig. Dewch â'ch ffidil, gitâr, ffliwt, acordion neu hyd yn oed eich tiwba, sachbib neu lwyau! Peidiwch â phoeni am eich profiad - dewch i lenwi'r amgueddfa gyda sŵn ein hen alawon.
14.00-15.30 Alawon ein Gwlad - Playing Welsh tunes
Join Helen for a friendly informal session to learn and play Welsh traditional tunes. Bring your fiddle, guitar, flute or squeeze box, even your tuba,bagpipes or spoons! Whatever you have, however well or badly you play, to fill the museum with the sound of Welsh dance tunes.

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo