Nôl/Back

        

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2014
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon
Llancaiach Fawr

Nelson, Treharris
CF46 6ER

Cyd-chwarae
cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.

Ion 18, Chwef 15, Maw 15
Ebr 19 (Pasg), Mai 17, Mehef 21,
Gorff 19. Dim cyfarfod mis Awst
Fel arfer, ond nid bob amser,
trydydd dydd Sadwrn y mis
10.00 - 11.30

£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)               
Tune Club at
Llancaiach Fawr,
Nelson, Treharris
CF46 6ER

Play Welsh traditional music
together with other players
under the guidance of a tutor.

Jan 18, Feb 15, Mar 15
Apr 19 (Easter), May 17, June 21,
July 19. No August meeting.
Usually, but not always, the third Saturday of the month
10.00 - 11.30

£2
(£1 students & accompanied children)


Arweinydd y dosbarth nesaf,

 Ionawr 18


£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)  

Kate Strudwick


Class leader next meeting,
January 18

£2
(£1 students & accompanied children)
Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo