CLERA
Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau
Alawon Cysylltiadau
HOME Blog Tune Clubs
Sessions
Tunes Contacts

Dyddiadur
Gweithdy

Events diary

Gorffennaf 2019

July

Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
18/7/2019
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
20/7/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Perfformiad Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sun / Sul
21/7/2019
14.00-15.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
22/7/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers wlecome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
22/7/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
25/7/2019
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
27/7/2019
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
29/7/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers
welcome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
29/7/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
31/7/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX

Awst 2019

August

Tŷ Gwerin a sesiynau o gwmpas y maes
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Wrth ymyl yr A470 i'r de, LLANRWST  LL26 0RA
Sad / Sat
3-10/8/2019

Tŷ Gwerin and sessions around the maes
National Eisteddfod
Side of the A470 south of Llanrwst  LL26 0RA
Cystadleuaeth Grŵp Gwerin yn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Wrth ymyl yr A470 i'r de, LLANRWST  LL26 0RA
Sad / Sat
3/8/2019
11.00-11.40
Tŷ Gwerin Folk Group Competition
National Eisteddfod
Side of the A470 south of Llanrwst  LL26 0RA
Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Wrth ymyl yr A470 i'r de, LLANRWST  LL26 0RA
Sul / Sun
4/8/2019
13.00-13.40
Tŷ Gwerin Clera session
National Eisteddfod
Side of the A470 south of Llanrwst  LL26 0RA
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
5/8/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers
welcome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Caernarfon, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Llun/Mon
5/8/2019
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
5/8/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
9/8/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Sesiwn Tŷ Tawe
Tŷ Tawe, 9 Christina Street,
ABERTAWE   SA1 4EW
Gwen/Fri
9/8/2019
20.30-22.30
The Tŷ Tawe Session
Tŷ Tawe, 9 Christina Street,
SWANSEA   SA1 4EW
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
12/8/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers
welcome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
12/8/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Maentwrog
The Grapes Hotel, Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
Merch/Wed
14/8/2019
20.30-23.00
Maentwrog Session
The Grapes Hotel,  Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
Sesiwn Llanilltud Fawr
The Old Swan, Stryd yr Eglwys,
Llanilltud Fawr  CF61 1SB
Iau/Thurs
15/8/2019
19.30-23.00
Llantwit Major Session
The Old Swan, Church Street,
Llantwit Major  CF61 1SB
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
17/8/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
19/8/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers
welcome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Sesiwn Bangor
Tafarn y Glôb, Stryd Albert
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Llun/Mon
19/8/2019
20.30-23.00
Bangor Session
The Globe Inn, Albert Street
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Caernarfon, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Llun/Mon
19/8/2019
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
19/8/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn yr Anglesey Arms, Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Maw/Tues
20/8/2019
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms, Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, Sgwâr Eldon,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Mer / Wed
21/8/2019
19.30-23.00
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, Eldon Square,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
22/8/2019
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
24/8/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
24/8/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
26/8/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers welcome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
26/8/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
27/8/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
29/8/2019
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
31/8/2019
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND

Medi 2019

September

Hydref 2019

October

Gŵyl Werin Hydref
Theatr Soar
MERTHYR TUDFUL  CF47 8UB
Llun/Mon
6/10/2019
18.30-19.30
Gwyl Werin Hydref
Theatr Soar
MERTHYR TYDFIL  CF47 8UB

Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gwetihdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg yn gyson ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.

Go to our blog to see the activities that have been supported.
Follow this website to find out about Clera workshops and sessions that are running regularly across Wales, and also as a source of
tunes to play.Ymholiadau cyffredinol:
meurig@sesiwn.com
02920 626300
Mike Lease
Meurig Williams

General enquiries:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am wybodaeth Clera
Logo Clera
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo