CLERA
Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau
Alawon Cysylltiadau
HOME Blog Tune Clubs
Sessions
Tunes Contacts

Dyddiadur
Gweithdy

Events diary

Tachwedd 2023

November

Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
18/11/2023
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
20/11/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
20/11/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Cyfarfod Blynyddol Clera
 
ar Zwm,
Anfonir linc at aelodau
Iau/Thurs
23/11/2023
20.00-21.00
Clera's Annual General Meeting
on Zoom
Members will receive a link
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
27/11/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
27/11/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/11/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX


Rhagfyr 2023

December

Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
4/12/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
4/12/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
6/12/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
7/12/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
10/12/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
11/12/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
11/12/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
16/12/2023
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
18/12/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
18/12//2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
20/12//2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
20/12/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
17/12/2023
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sesiwn Caerdydd
DIM SESIWN

Llun/Mon
25/12/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
NO SESSION
Clwb Alawon Aberystwyth
 
DIM SESIWN
Llun/Mon
25/12/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
NO SESSION
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
??????
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX

Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gwetihdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg yn gyson ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.

Go to our blog to see the activities that have been supported.
Follow this website to find out about Clera workshops and sessions that are running regularly across Wales, and also as a source of
tunes to play.


Ymholiadau cyffredinol:
meurig@sesiwn.com
Mike Lease
Meurig Williams

General enquiries:
meurig@sesiwn.com

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am wybodaeth Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo