Nôl/Back

Gweithdy Alawon
Maentwrog
Tune Workshop

Mai 10
2014
May 10

Nôl - Back

Gweithdy alawon
 bore Sadwrn

Gwesty'r
Oakeley Arms

Tan-y-bwlch, MAENTWROG,
Gwynedd  LL41 3YU

ar ddydd Sadwrn, Mai 10
10.30 - 12.30

www.oakeleyarms.co.uk/
Morning
tune workshop at
The Oakeley Arms Hotel
Tan-y-bwlch, MAENTWROG,
Gwynedd  LL41 3YU

on Saturday, May 10
10.30 - 12.30


Alaw a chyfeiliant
ar gyfer pob lefel gallu
Dechreuodd Sioned ganu'r piano a'r delyn yn ifanc iawn ac fe ddysgodd lawer o ganeuon Cymreig gan ei thad. Bu'n astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor dan law William Mathias ac yna yn yr Academi Frenhinol yn Llundain.
Enillodd gystadleuaeth John Weston Thomas ar ei thelyn deires yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug yn 2007.
Mae hi yn berfformwraig boblogaidd, fel unawdydd ac yn cyfeilio i'w gŵr, Arfon Gwilym.


Tiwtor
/ Tutor
Sioned Webb
Melody and accompaniment
for all ability levels
Sioned learned piano and the harp from an early age and learned many Welsh songs from her father. She studied music at Bangor under William Mathias and at the Royal Acadamy in London.
She won the John Weston Thomas prize on the triple harp at the national Eisteddfod in 2007 and is a popular performer, both as a soloist and as an accompanist to Arfon Gwilym, her husband.

Pris (cyffredinol)
Pris (plant / myfyrwyr)
£3.00
£2.00
Price (general)
Price (children / students)


N
eilltuwch eich lle

Siwan Evans
siwan@sesiwn.com
07813 501699

R
eserve your place


Cliciwch yma am ddigwyddiadau eraill Clera
Cliciwch yma am alawon traddodiadol poblogaidd
 


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo