Clwb Alawon Telynau'r Cymoedd
 The Valleys Harp Tune Club

Ail Sadwrn
2015
Second Sat

Nôl - Back

 Dosbarthiadau telyn misol i dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Caffi'r Orenfa
Tŷ Beddwellte
TREDEGAR
NP22 3XNMonthly harp classes
for learning Welsh Traditional Music in the Orangery Café
Bedwellty House
TREDEGAR
NP22 3XN


- ar gyfer telynorion gyda pheth profiad

- for harpists with some experience
Cofrestru
Gweithdy dysgu

10.00-10.30
10.30 - 12.00

Registration
Learning workshops

Pris cyffredinol

£4.00

Standard price

Pris y dosbarth i aelodau Clera

£2.00

Class price for Clera members

Gostyngiadau i blant gydag oedolion a myfyrwyr

Reductions for students and children with adult
Cyfarwyddiadau
Côd post ar gyfer sat nav: NP22 3XN

O ffordd Blaenau'r Cymoedd
Dilynwch y troad i Dredegar oddi ar Ffordd A465 Blaenau'r Cymoedd. Dilynwch ffordd osgoi Tredegar A4048 i'r pumed cylchfan. Cymerwch y trydydd allfan B2456.
Teithiwch ar hyd y B4256 Promenade D'Orvault i fyny'r bryn.
Mae clwydi Tŷ a Pharc Bedwellte ar y chwith tua 100 metr i lawr o gloc y dref.

O'r de A4048
Wrth deithio i fyny o'r De ar hyd yr A4048, cymerwch yr ail gylchfan ar ffordd osgoi Tredegar.
Yn y cylchfan cymerwch yr allfan gyntaf B2456. Teithiwch ar hyd y B4256 Promenade D'Orvault i fyny'r bryn. Mae clwydi Tŷ a Pharc Bedwellte ar y chwith tua 100 metr i lawr o gloc y dref.

Dylid nodi mai dim ond parcio i'r anabl sydd ar gael tu mewn i'r parc, ond mae maes parcio sy'n rhad ac am ddim ar draws y ffordd ac i lawr ycyhydig o fynediad waelod y gerddi.

Peidiwch â dilyn yr arwyddion melyn 'Gerddi Bedwellte'. Mae'r rhain yn mynd i stad o dai ac NID i Dŷ a Pharc Bedwellte.


Directions
Postcode for sat nav: NP22 3XN

From the A465 Heads of the Valleys road
Take the Tredegar turn off the A465 Heads of the Valleys Road. Follow the Tredegar bypass road A4048 to the fifth roundabout. Take the third exit B4256.
Travel along the B4256 Promenade D'Orvault drive up the hill.
The gates to Bedwellty House and Park are on left approx 100 metres down from the town clock. 

From the south A4048
Travelling from the south on the A4048,  take the second roundabout on the Tredegar bypass.
Take the first exit B4256. Travel along B4256 Promenade D'Orvault and drive up the hill. The gates to Bedwellty House and Park are on the left approx 100 metres down from the clock.

Please note there is only disabled parking available inside the park, but there is free parking across the road and down a little from the bottom entrance gate of the gardens.

Please do not follow the yellow 'Bedwellty Gardens' signs.  These lead to a housing estate and NOT to Bedwellty House and Park. 


WG logo
ACW logo
Lottery logo