Nôl/Back

Gweithdy Sain Ffagan Workshop

Sul, Mai 27
2012
Sun, May 27

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru,
Sain Ffagan, Caerdydd  CF5 6XB
27.5.2012
10.30-15.00
Saint Fagans: National History Museum
St Fagans, Cardiff  CF5 6XB

Tiwtoriaid


Tutors

Chwarae gyda chantorion
Yn enwog am ei ganeuon cyfoes am Gaerdydd ac am ei hiwmor fel diddanwr a siaradwr gwadd, 
mae Frank hefyd yn ddarlledwr talentog a phoblogaidd.Yn ogystal â hyn, mae ef wedi bod yn bleidiwr dros gerddoriaeth draddodiadol a chyfoes Cymru drwy ei fywyd.
Yn ei ddosbarth, bydd yn offrymu mewnwelediad i'w dechnegau ysgrifennu caneuon ei hunan a'i ddull o weithio gyda chaneuon ac alawon, gan ddangos sut y gall gyfeiliant syml ategu at gân
.
Frank HennessyFrank Hennessy
www.bbc.co.uk
/programmes/b0079gm3

Playing with singers
Famous for his contemporary
Cardiff folk songs and revered for his sharp wit as an entertainer and after-dinner speaker, Frank is a legend in his own lifetime.
He is a well-loved broadcaster and champion of traditional and contemporary folk music in Wales.
In his class, he will give
an insight into his own song-writing techniques and how he approaches traditional songs and tunes as well as showing players how an instrument can enhance a song.
Rhoi bywyd i alaw
 
Yn ogystal a bod yn ffidlwr a chwaraewr pibau, pibgorn a'r liwt, mae Gerard yn grëwr a chywirwr fiolin. Mae'n rhan o deulu amlwg ffidlwyr a cherddorion draddodiadol De Cymru sydd wedi bod yn flaenllaw mewn adfywiad cerddoriaeth a dawns draddodiadol yng Nghymru am y deugain mlynedd diwethaf. Mae Gerard wedi perfformio a recordio gydag eiconau cerddoriaeth draddodiadol Cymru fel Yr Hwntws, Fernhill, Ffawd, Pibau Bach, Kbros, Juice, Boys from the Hill, Triban a Carreg Lafar ac yn ddiweddar cyd-ffurfiodd y band 'Taran'.
 Mae wedi bod yn diwtor poblogaidd yng Nweithdai De Cymru Clera er 2008.
Gerard Kilbride
Gerard Kilbride
www.pibgyrn.com
Giving life to a melody
Gerard KilBride plays fiddle, pipes,  pibgorn and the lute, as well as being a practising violin maker and restorer,  and pibgorn maker. He is part of a large South Wales family of fiddlers and traditional musicians, who have been at the forefront of the traditional music and dance revival in Wales for the last 40 years. Gerard has performed and recorded with some of Wales's Traditional Music Icons including, Yr Hwntws, Fernhill, Ffawd, Pibau Bach, Kbros, Juice, Boys from the Hill, Triban and Carreg Lafar and recently co- created the band 'Taran'.
He has been a popular tutor in Clera's South Wales workshops since 2008.
Alawon traddodiadol ar y delyn
Adnabyddir Bethan nid yn unig fel cantores a thelynores cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar lwyfan rhyngwladol ond hefyd fel cyflwynydd gweithdai canu a chwarae'r delyn, yn enwedig mewn ysgolion yng Nghymru.
Yn ei dosbarth, bydd yn cyflwyno
moddau chwarae alawon traddodiadol Cymreig i chwaraewyr gydag ychydig o brofiad ar y delyn a hefyd yn cynnwys elfen o ganu.
Darperir telynau bychain ar gyfer rhai sydd heb offeryn ei hunain.
Bethan Nia
Bethan Nia
www.bethannia.co.uk
Traditional tunes on the harp
Bethan is not only
an internationally known harpist and singer of Welsh traditional music who has performed widely across Wales and the UK, she is also becoming increasingly known for her harp and singing workshops, especially in schools in Wales.
In her class, she will show players who have some initial experience approaches to playing and accompanying Welsh traditional tunes on the harp and will include some singing.
Small harps will be provided to those who do not have an instrument.


Amserlen
Gweithdy dysgu
(
yn cynnwys egwyl)
Sesiwn yn Stiwt y Glowyr

10.30-13.00
14.00-15.00
Timetable
  Learning workshop
(including break)
  Session at the Miners' InstitutePris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.


Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
029 20628300
Meurig
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
029 20628300

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today