Nôl/Back

Gweithdy Tredegar House Workshop

Sadwrn, Mai 19
2012
Saturday May 19

Dau weithdy awr dan arweiniad
Mike Lease
un o ffidlwyr enwocaf Cymru.
Yr Orenfa, Tŷ Tredegar
Casnewydd  NP10 8YW

yn yr Ŵyl Werin flynyddol
Tredegar House
Two one-hour workshops led by
Mike Lease
one of Wales's leading fiddlers.
The Orangery, Tredegar House,
Newport  NP10 8YW
in the annual Folk Festival
Mae Mike wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda dylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Gymreig  ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au a hefyd Hin Deg.
Mae'n gerddor a thiwtor proffesiynnol ac yn arwain y band twmpath Murphy's Law
.
Bydd yn dangos sut i gyflwyno ysbryd i alaw draddodiadol Gymrieg. Er y bydd yn rhoi cyngor arbennig i ffidlwyr, bydd y gweithdy hwn yn ysbrydol i chwaraewyr o bob math offeryn gwerin
.
Mike Lease
Mike Lease
As an exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his days with the pioneering Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s and also Hin Deg.
He is a professional musician
and teacher, and leads the band Murphy's Law.
He will show in this class how to give life to a Welsh traditional tune. Although he has special guidance to give to fiddlers, this workshop will inspire players of all folk instruments.

Dosbarth bore
Dosbarth prynhawn
Pris am un dosbarth
Pris am y ddau ddosbarth
11.00 - 12.15
14.30 - 15.45
£5.00
£7.50
Morning class
Afternoon class
Price for one class
Price for both classes
Trefnydd y gweithdy
mike@sesiwn.com
01633 871838
Mike Lease
Mike Lease

Workshop organiser
mike@sesiwn.com
01633 871838
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo