CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Sesiynau Gwybodaeth Alawon Cysylltiadau
HOME Events Diary
Sessions Information Tunes Contacts

Clybiau
Alawon
dros Gymru
Gweithdy

Tune
Clubs
across Wales

Os hoffech ymuno Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch Meurig Williams ar: meurig@sesiwn.com.
Rhestrir isod mewn ardalau y clybiau alawon sydd eisoes yn rhedeg.

If you would like to get involved in attending or running a Tune Club then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.
Tune clubs already running are listed by region below.


Clybiau Alawon y Gogledd-orllewin

North-west Tune clubs

Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Seibiant dros dro
Gwen / Fri
misol/monthly
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Temporarily suspended
Clwb Alawon Caernarfon
Clwb Hwylio Brenhinol Cymreig Caernarfon,
Porth-yr-Aur

CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Cyswllt: Neil Browning - neil@sesiwn.com
Trydydd Llun
3rd Mon

misol/monthly
19.30-20.30
Caernarfon Tune Club
Royal Welsh Yacht Club,
Porth-yr-Aur

CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Contact: Neil Browning - neil@sesiwn.com
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Seibiant dros dro
3ydd Maw
3rd Tues

misol/monthly
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Currently suspended

Clybiau Alawon y  Gogledd-ddwyrain

North-east  Tune clubs

Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Cyswllt: Terry Duffy - terry@sesiwn.com
Ail Sul/
2nd Sun

misol/monthly
16.00 - 18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Contact: Terry Duffy - terry@sesiwn.com
Clwb Alawon Dolanog
Yr Hen Ficerdy. Bwlch y Cibau
  DOLANOG, Powys  SY21 0LQ
Cyswllt:Gary Northeast -  gary@sesiwn.com
Merch/Wed
misol/monthly
19.30-21.00
Dolanog Tune Club
The Old Vicarage, Bwlch y Cibau
DOLANOG, Powys  SY21 0LQ

Contact: Gary Northeast - gary@sesiwn.com

Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle
Llannefedd, Sir Ddinbych 
LL16 5ED
3ydd Sul/
 3rd Sun
misol/monthly
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn,
Llannefedd, Denbighshire   
LL16 5ED

Clybiau Alawon y  Canolbarth a'r Ffin

Mid-Wales and Border Tune clubs

Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Cyswllt: Judy Mabe - judy@sesiwn.com
Iau 1af/
1st Thurs
misol/monthly
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire   HR2 9BN
Contact: Judy Mabe  -  judy@sesiwn.com
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Seibiant dros dro
3ydd Maw
3rd Tues

misol/monthly
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Currently suspended
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ

Llun/Mon
wythnosol
/weekly
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ

Clybiau Alawon y  De-ddwyrain

South-east Tune clubs

Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr
,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Cyswllt: Kate Strudwick - kate@sesiwn.com
3ydd Sad/
3rd Sat

misol/monthly
10.30 - 12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Contact: Kate Strudwick -   kate@sesiwn.com

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Cyswllt: Mike Edwards - mike.edwards@sesiwn.com
Maw olaf/
last Tues

misol/monthly
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Contact: Mike Edwards -  mike.edwards@sesiwn.com
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Cyswllt: Rob Bradshaw - rob@sesiwn.com
Sad 1af neu 3ydd/
1st Sat

misol/monthly
13.00 - 17.00
Llantwit Major Tune Club
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Contact: Rob Bradshaw - rob@sesiwn.com
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3X
Cyswllt: Sarah Bradnock - sarah@sesiwn.com
Sad 1af/1st Sat
misol/monthly
10.30 - 12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Contact: Sarah Bradnock - sarah@sesiwn.com
Clwb Telyhnau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellty,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar, Blaenau Gwent   NP22 3XN
Cyswllt: Meurig Williams - meurig@sesiwn.com
2il Sad/
2nd Sat

misol/monthly
10.30 - 12.00
Valleys Harp Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent   NP22 3XN
Contact: Meurig Williams - meurig@sesiwn.com
Clwb Plygain Caerdydd
Butcher's Arms,
29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
 2il
Llun

2nd Mon
19.00 - 2030
Cardiff Plygain Club
Butchers' Arms,
29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer,
Y Sgwr,
Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
2il Sad/
2nd Sat

misol/monthly
10.30 - 12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel,
The Square, Magor

Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach,
Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad  olaf/
Last Sat

misol/monthly
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach,
Chapel Road

Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd,
Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
3ydd Sad/
3rd Sat

misol/monthly
10.00 - 12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, Griffithstown,
Pontypool  NP4 5DJ

Gweithdai'r De-orllewin

South-west Tune clubs

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Cyswllt:  Helen Adam -  helen@sesiwn.com

wythnos 4 week 4
19.30-21.00
Tywi Tune Club
The Half Moon,
30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Contact:  Helen Adam -  helen@sesiwn.com
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ

Llun/Mon
wythnosol
/weekly
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ
Clwb Alawon Traddodiadol Abergwaun a'r Wdig
Clwb Gwŷr rheilffordd Abergwaun a'r Wdig,
Brodog Terrace
ABERGWAUN  SA65 9NP
Iau/Thurs
wythnosol
/weekly
19.30-21.30
Fishguard and Goodwick Welsh Music Club
Fishguard & Goodwick Railwaymens' Club,
Brodog Terrace
FISHGUARD  SA65 9NP


Cliciwch yma i ymaelodi Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
If you would like to get involved in attending or running a Tune Club then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.
 Clera membership
Click here to find out about Clera today

HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo