Nôl/Back

Gweithdy Alawon Abersoch Tune Workshop

Misol
 

Monthly

Nôl - Back

Gweithdai dysgu alawon
nos Wener  yn
Neuadd Abersoch
Lôn Gwydryn, PWLLHELI,
Gwynedd  LL53 7EA

Nosweithiau Gwener
Ionawr 10, Chwefror 14
Neuadd Abersoch Hall
© http://www.geograph.org.uk/photo/598312
Gwe / Fri   19.00 - 20.30
Friday night
tune workshops at
Abersoch Village Hall
Lôn Gwydryn, ABERSOCH,
Gwynedd  LL53 7EA
Friday nights

January 10, February 14


Clwb alawon Abersoch
Mae gan Caroline Haywood lawer o flynyddoedd o brofiad yn chwarae alawon traddodiadol Gymreig ar y ffidil ac chanddi wybodaeth eang am alawon Gymreig.
 Mae hi hefyd wedi  perfformio
ar lwyfannau  ar draws Gymru a thramor gyda cherddorfa werin Clera sef Y Glerorfa.
Mae ei dosbarthiadau ar agor i chwaraewyr offerynau acwstig o bob gallu.
Gorffenna'r noson gyda sesiwn o gyd-chwarae alawon Cymreig
Pris: £2.50.
 
Caroline HaywoodTiwtor / Tutor
Caroline Haywood
The Abersoch Tune Club
Caroline Haywood has many years' experience in playing and teaching tradtional Welsh music on the fiddle and has a wide knowledge of Welsh tunes.
She has performed on many stages across Wales and abroad with the Clera folk orchestra, Y Glerorfa
The one-hour classes are open to players of acoustic instruments of all abilities.
The evening ends in a session of playing Welsh tunes together.
Price: £2.50
Amserlen
Dysgu alaw newydd
Cyd-chwarae

19.00-20.00
20.00-20.30
Timetable
 Learning a new tune
 Playing together

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo