Nôl/Back

        

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2015
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon
Llancaiach Fawr

Nelson, Treharris
CF46 6ER

Cyd-chwarae
cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.

Fel arfer,
trydydd dydd Sadwrn y mis
10.00 - 11.30

£3
(£1.50 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)               
Tune Club at
Llancaiach Fawr,
Nelson, Treharris
CF46 6ER

Play Welsh traditional music
together with other players
under the guidance of a tutor.

Generally,
the third Saturday of the month
10.00 - 11.30

£3
(£1.50 students & accompanied children)

Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo