CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Dyddiadur Clybiau Alawon
Gwybodaeth Alawon Cysylltiadau
HOME Events Diary
Tune Clubs
Information Tunes Contacts

Digwyddiadur
Sesiynau
a Gweithdai
Gweithdy

Session
and Workshop
blog
Dosbarthiadau, gweithdai a chlybiau alawon
cynhaliwyd ar draws Gymru


Classes, sessions and tune clubs
held across Wales


Rhagfyr 2017

December

Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/12/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
9/12/2017
13.15-16.15
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
9/12/2017
10.10-12.15
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/12/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
2/12/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
2/12/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ

Tachwedd 2017

November

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon,  30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
28/11/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon,
30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
28/11/2017
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
25/11/2017
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre,
6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Cas-gwent
Gwesty'r Castle View,
16 Bridge Street,
Cas-gwent  NP16 5EZ
Iau/Thurs
23/11/2017
19.00-20.00
Chepstow Tune Club
The Castle View Hotel,
16 Bridge Street,
Chepstow  NP16 5EZ
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Helen Adam
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
18/11/2017
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club - Helen Adam
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
18/11/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
11/11/2017
13.15-16.15
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
11/11/2017
10.10-12.15
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
4/11/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
4/11/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
4/11/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
2/11/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Hydref 2017

October

Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
28/10/2017
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Cas-gwent
Gwesty'r Castle View,
16 Bridge Street,
Cas-gwent  NP16 5EZ
Iau/Thurs
26/10/2017
19.00-20.00
Chepstow Tune Club
The Castle View Hotel,
16 Bridge Street,
Chepstow  NP16 5EZ
Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
24/10/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
24/10/2017
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
21/10/2017
10.00-12.00
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
21/10/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Bob Evans
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad /Sat
14/10/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Bob Evans
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Diwrnod Pibgorn a Phibau Cd Cymreig
Y Lle, 9-11 Heol yr Hen Gastell,
Llanelli   SA15 2SL

Sad / Sat
14/10/2017
10.45-21.30
Llanelli Pigorn and Welsh Bagpipe Day
Y Lle 9-11 Old Castle Rd,
Llanelli    SA15 2SL,

Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Siantis Mr
Neuadd Sant Cattwg, Llys y Rheithordy
Llanilltud Fawr,  CF61 2WJ
Sul /Sun
8/10/2017
13.30-17.30
Llantwit Major Tune Club - Sea shanties
St Cattwg's Village Hall Llanmaes, Rectory Court,
Llantwit Major,  CF61 2WJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
7/10/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
7/10/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
5/10/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Medi 2017

September

Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
30/9/2017
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul /Sun
24/9/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
26/9/2017
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul /Sun
24/9/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/9/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
9/9/2017
10.10-12.15
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/9/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
2/9/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
2/9/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ

Awst 2017

August


Clwb Alawon Six Bells - dim cyfarfod
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
26/8/2017
13.00 - 15.00
Six Bells Tune Club - no meeting
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Sesiwn a pherfformiadau
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Wythnos/Week
5-12/8/2017
dyddiol/daily
Welsh session and performances
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Sesiwn gyda Wyn Thomas a Harri
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Sad/Sat
12/8/2017
11.00-11.45
Welsh session with Wyn Thomas and Harry
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Sesiwn gyda Iestyn Tyne
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Gwen/Fri
11/8/2017
11.00-11.45
Welsh session with Gwilym Bowen Rhys
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Sesiwn Mn gyda Huw Roberts
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Mer/Wed
9/8/2017
12.00-12.45
Welsh Mn session with Huw Roberts
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Sesiwn gyda Iestyn Tyne
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Maw/Tues
8/8/2017
11.00-11.45
Welsh session with Iestyn Tyne
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Sesiwn gyda Iestyn Tyne
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Llun/Mon
7/8/2017
11.00-11.45
Welsh session with Iestyn Tyne
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Sesiwn gyda Sin Gwilym
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Sul / Sun
6/8/2017
12.00-12.45
Welsh session with Sin Gwilym
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
5/8/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
5/8/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Sesiwn gyda Meurig Williams
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern, Ynys Mn  LL65 3SS
Sad / Sat
5/8/2017
12.00-12.45
Welsh session with Meurig Williams
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Bodedern, Anglesey  LL65 3SS
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
3/8/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Gorffennaf 2017

July

Clwb Alawon Cas-gwent
Gwesty'r Castle View,
16 Bridge Street,
Cas-gwent  NP16 5EZ
Iau/Thurs
27/7/2017
19.00-20.00
Chepstow Tune Club
The Castle View Hotel,
16 Bridge Street,
Chepstow  NP16 5EZ
Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
25/7/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
25/7/2017
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
22/7/2017
13.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
15/7/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
6/7/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/7/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
1/7/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY


Mehefin 2017

June

Clwb Alawon Cas-gwent
Gwesty'r Castle View,
16 Bridge Street,
Cas-gwent  NP16 5EZ
Iau/Thurs
29/6/2017
19.00-20.00
Chepstow Tune Club
The Castle View Hotel,
16 Bridge Street,
Chepstow  NP16 5EZ
Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
27/6/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
27/6/2017
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
24/6/2017
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
17/6/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
3/6/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
3/6/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
1/6/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Mai 2017

May

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
30/5/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
30/5/2017
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
27/5/2017
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Cas-gwent
Gwesty'r Castle View,
16 Bridge Street,
Cas-gwent  NP16 5EZ
Iau/Thurs
25/5/2017
19.00-20.00
Chepstow Welsh Tune Club
The Castle View Hotel,
16 Bridge Street,
Chepstow  NP16 5EZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
20/5/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
6/5/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
6/5/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
4/5/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Sesiwn yr Wyddgrug
Bar Gwin y Delyn, 3 Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG  CH7 1LA
Merch/Wed
3/5/2017
20.30-23.00
Mold Session
Delyn Wine Bar, 3 King Street
MOLD   CH7 1LA

Ebrill 2017

April

Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
29/4/2017
12.00- 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Cas-gwent
Gwesty'r Castle View,
16 Bridge Street,
Cas-gwent  NP16 5EZ
Iau/Thurs
27/4/2017
19.00-20.00
Chepstow Tune Club
The Castle View Hotel,
16 Bridge Street,
Chepstow  NP16 5EZ
Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
25/4/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
25/4//2017
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
8/4/2017
12.15-15.45
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
8/4/2017
10.10-12.15
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
6/4/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Stacey Blythe
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sat /Sat
1/4/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Stacey Blythe
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/4/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
1/4/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Mawrth 2017

March

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
28/3/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon,
30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
18/3/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Delyth Jenkins
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sat /Sat
11/3/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Delyth Jenkins
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Robin Huw Bowen - Telynor Cymru
Cwlwm Celtaidd, Pafiliwn y Grand,
Y Rhodfa, Porthcawl  CF36 3YW
Sad / Sat
11/2/2017

Telynor Cymru - Robin Huw Bowen
Cwlwm Celtaidd, The Grand Pavillion
The Esplanade,Porthcawl  CF36 3YW
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
4/3/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
4/3/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
2/3/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Sesiwn Gŵyl Dewi yr Wyddgrug
Bar Gwin y Delyn, 3 Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG  CH7 1LA
Merch/Wed
1/3/2017
20.30-23.00
Mold Session for St David's Day
Delyn Wine Bar, 3 King Street
MOLD   CH7 1LA
Sesiynau traddodiadol Gŵyl Dewi
Yr Owain Glyndŵr, Sgwr Sant Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL
Merch/Wed
1/3/2017
14.00-17.00
St David's Day Welsh tradititonal music sessions
The Owain Glyndŵr, St John Square,

CARDIFF, CF10 1GL
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Ymgynnull canol dydd, Gorymdaith am 12.30yh
Neuadd y Ddinas, Rhodfa Edward VII, CF10 3PG
Merch/Wed
1/3/2017
12.00-13.30
St David's Day - celebrations in the Capital
Grand Parade at 12.30pm, assembling 12.00noon
City Hall, King Edward VII Drive, CF10 3PG

Chwefror 2017

February

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
28/2/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Geraint Roberts
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sat /Sat
18/2/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Geraint Roberts
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
18/2/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
16/2/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
11/2/2017
13.00-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Robin Huw Bowen - Telynor Cymru
Neuadd Pentref Llanfoist, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
11/2/2017
10.20-12.30
Telynor Cymru - Robin Huw Bowen
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
4/2/2017
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Sesiwn agored
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
4/2/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
4/2/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Ionawr 2017

January

Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
21/1/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
19/1/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
14/11/2017
13.00-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
14/1/2017
10.00-12.00
Valleys Harp Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
7/1/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
7/1/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Rhagfyr 2016

December

Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
1512/2016
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Neuadd Pentref Llanfoist
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
10/12/2016
13.00-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Neuadd Pentref Llanfoist, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
10/12/2016
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
3/12/2016
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
1/12/2016
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Sesiwn yr Hogyn Du
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1RW
Iau/Thurs
1/12/2016
19.30-23.00
Black Boy Session
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1RW

Tachwedd 2016

November

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
29/11//2016
18.30-20.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
29/11//2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Robin Huw Bowen - Cyngerdd dathlu
200< mlwyddiant John Roberts, Telynor Cymru

Gŵyl Gregynog, Gregynog, Tregynon,
ger y Drenewydd, Powys  SY16 3PW
Sat /Sat
19/11/2016
19.30
Robin Huw Bowen - clebrating the 200th
birthday of
John Roberts, Telynor Cymru
Gregynog Festival, Gregynog Hall, Tregynon
nr. Newtown, Powys  SY16 3PW
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Robert Evans
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sat /Sat
19/11/2016
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Robert Evans
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
19/11/2016
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
17/11/2016
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
12/11/2016
13.00-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
12/11/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Telynau'r Cymoedd
Hummingbird, Parc Busnes Llanofer
Llanofer, ger y Fenni, Sir Fynnwy  NP7 9HA
Sad / Sat
12/11/2016
10.00-12.00
Valleys Harp Club
Hummingbird, Llanover Business Centre
Llanover, nr Abergaveny, Monmouthshire  NP7 9HA
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sat /Sat
5/11/2016
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
5/11/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
3/11/2016
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Hydref 2016

October

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
25/10//2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues 
25/10//2016
18.30-20.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
24/10/2016
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
20/10/2016
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
15/10/2016
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
10/10/2016
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Guto Dafis
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sat /Sat
8/10/2016
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Guto Dafis
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
8/10/2016
13.00-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Tredegar
Neuadd Eglwys Sant Gwladys, Church Place
Bargoed  CF81 8RP
Sad /Sat
1/10/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
St Gwladys' Church Hall, Church Place
Bargoed  CF81 8RP

Medi 2016

September

Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Maw/Tues
27/9/2016
19.30-21.00
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandvery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
27/9/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
26/9/2016
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
17/9/2016
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
12/9/2016
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad /Sat
10/9/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
10/9/2016
10.00-12.00
Valleys Harp Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
3/9/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Awst 2016

August

Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
22/8/2016
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
13/8/2016
10.00-12.00
Valleys Harp Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Gorffennaf 2016

July

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
26/7/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/7/2016 10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad /Sat
9/7/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
9/7/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/7/2016
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
2/7/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Mehefin 2016

June

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
28/6/2016
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
28/6/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Gweithdy Llŷn -Telynor Cymru
Yr Hen Ysgol, Llangwnnadl
Llangwnnadl ger Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Sul/Sun
26/6/2016
11.00-16.00
Telynor Cymru - Llŷn Workshop
Llangwnadl Old School
Llangwnadl, near Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
21/6/2016
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul/Sun
19/6/2016
13.30-17.30
Llantwit Major Tune Club - Open session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Gweithdy Pantyfedwen -Telynor Cymru
Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Sul/Sun
19/6/2016
10.00-16.00
Telynor Cymru - Pantyfedwen Workshop Pantyfedwen Hall, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
18/6/2016 10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
11/6/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad /Sat
11/6/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
4/6/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Mai 2016

May

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
31/5/2016
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
31/5/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
24/5/2016
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Alawon Edward Jones
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sun/Sul
22/5/2016
10.00-16.00
Llantwit Major Tune Club - Edward Jones tunes
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
21/5/2016 10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
14/5/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
14/5/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Telynor Cymru - cyngerdd telyn sipsiwn
Neuadd y Dref
Trefaldwyn, Powys  SY15 6ET
Sad /Sat
7/5/2016
19.30
Telynor Cymru - Welsh and Gypsy harp concert
The Town Hall
Montgomery, Powys  SY15 6ET
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
7/5/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Telynor Cymru - gweithdy diwrnod telyn sipsiwn
Neuadd y Dref
Trefaldwyn, Powys  SY15 6ET
Sad /Sat
7/5/2016
10.00-16.00
Telynor Cymru - full day gypsy harp workshop
The Town Hall
Montgomery, Powys  SY15 6ET

Ebrill 2016

April

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
26/4/2016
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
26/4/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Geraint Roberts
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad /Sat
23/4/2016
10.30-16.00
Llantwit Major Tune Club - Geraint Roberts
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
19/4/2016
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/4/2016 10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
9/4/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
9/4/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
2/4/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Mawrth 2016

March

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
29/3/2016
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
29/3/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
19/3/2016
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Cwrs Preswyl Y Glerorfa a Chyf. Blyn.
Canolfan Breswyl Plas Caerdeon
Bontddu, ABERMAW, Gwynedd   LL42 1TH
Penwythnos/
Weekend
18-20/3/2016
Clerorfa Residential Course and AGM
Plas Caerdeon Residential Centre,
Bontddu, BARMOUTH, Gwynedd   LL42 1TH
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
14/3/2016
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad /Sat
12/3/2016
10.30-16.00
Llantwit Major Tune Club - open session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
12/3/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
12/3/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
5/3/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Sesiynau yng Nghanolfan y Gymraeg
Yr Hen Llyfrgell,
Yr Ais  CF10 1BH
Maw/Tues
1/3/2016
14.00 -18.00
St David's Day - celebrations in the Capital
Sessions in the new Welsh Cultural Centre
The Old Library,
The Hayes,  CF10 1BH

Chwefror 2016

February

Gweithdy Telynor Cymru
Neuadd Gymunedol Llangatwg
Clos Ciliau, Llangatwr, Powys   NP8 1LA
Sul/ Sun
28/2/2016
10.00-16.00
Telynor Cymru - workshop
Llangattock Community Hall
Clos Ciliau, Llangattock, Powys  NP8 1LA
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
23/2/2016
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues 
23/2/2016
19.30-20.30
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
23/2/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
Paul Hutchinson (acordion)
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
20/2/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club
Paul Hutchinson (accordion)
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
20/2/2016 10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
13/2/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Telynor Cymru - gweithdy ymarfer
Hen ystafelloedd yr Eglwys,
Park Rd, Radyr   CF15 8DF
Sad /Sat
6/2/2016
14.00-17.00
Telynor Cymru - practice workshop
Old Church Rooms,
Park Rd, Radyr CF15 8DF
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
6/2/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
6/2/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Ionawr 2016

January

Telynor Cymru - gweithdy ymarfer
Hen ystafelloedd yr Eglwys,
Park Rd, Radyr CF15 8DF
Sul/ Sun
31/1/2016
14.00-17.00
Telynor Cymru - practice workshop
Old Church Rooms,
Park Rd, Radyr CF15 8DF
Clwb Alawon Llanilltud Fawr -  Helina Rees
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul/ Sun
31/1/2016
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Helina Rees
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues 
26/1/2016
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
26/1/2016
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Telynor Cymru - gweithdy ymarfer
Hen ystafelloedd yr Eglwys,
Park Rd, Radyr CF15 8DF
Sul/ Sun
24/1/2016
14.00-17.00
Telynor Cymru - practice workshop
Old Church Rooms,
Park Rd, Radyr CF15 8DF
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
19/1/2016
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/1/2016
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
14/1/2016
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
9/1/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
9/1/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Gweithdy Dynamic Harps / Telynor Cymru
Neuadd y Methodisitiaid, Windsor Road
Radyr, CAERDYDD  CF15 8BP
Llun/Mon
4/1/2016
18.45-20.45
Telynor Cymru - Dynamic Harps Workshop
Methodist Church Hall, Windsor Road
Radyr, CARDIFF  CF15 8BP
Gweithdy Aberhonddu -Telynor Cymru
Neuadd Swbwd, Canal Bank
Aberhonddu,  Powys  LD3 7HH
Sul / Sun
3/1/2016
13.30-16.30
Telynor Cymru - Brecon Workshop
Subud Hall, Canal Bank
Brecon,  Powys  LD3 7HH

Rhagfyr 2015

December

Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
22/12/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
19/12/2015 10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
12/12/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Gweithdy Pentre-cwrt -Telynor Cymru
Neuadd y Pentref, Pentre-cwrt
Llandysul, Sir Gaerfyrddin,  SA44 5BD
Sul / Sun
6/12/2015
10.00-16.00
Telynor Cymru - Pentre-cwrt Workshop
Pentre-cwrt Village Hall, Pentre-cwrt,
Llandysul, Carmarthenshire  SA44 5BD
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
- Sesiwn agored / Parti Te

Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
5/12/2015
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club -
Open Session and Tea Party
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
5/12/2015
13.00-17.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Gweithdy Pen-y-bont -Telynor Cymru
Capel y Tabernacl, Derwen Road
Penybont-ar-Ogwr  CF31 1LH
Sad / Sat
5/12/2015
10.00-16.00
Telynor Cymru - Bridgend Workshop
Tabernacle Chapel, Derwen Road,
Bridgend  CF31 1LH

Tachwedd 2015

November

Gweithdy Aberhonddu -Telynor Cymru
Neuadd Swbwd, Canal Bank
Aberhonddu,  Powys  LD3 7HH
Sul / Sun
29/11/2015
13.30-16.30
Telynor Cymru - Brecon Workshop
Subud Hall, Canal Bank
Brecon,  Powys  LD3 7HH
Gweithdy Pantyfedwen -Telynor Cymru
Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Sad / Sat
28/11/2015
10.00-16.00
Telynor Cymru - Pantyfedwen Workshop
Pantyfedwen Hall, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
24/11/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
24/11/2015
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
23/11/2015
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Gweithdy Llŷn -Telynor Cymru
Yr Hen Ysgol, Llangwnnadl
Llangwnnadl ger Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Sad / Sat
21/11/2015
10.00-16.00
Telynor Cymru - Llŷn Workshop
Llangwnadl Old School
Llangwnadl, near Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
21/11/2015 10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
17/11/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Gweithdy Caerdydd  - Telynor Cymru
Clwb Coffa Earl Haig23-25 Penlline Road,
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd  CF14 2AA
Sul / Sun
15/11/2015
10.30-16.30
Telynor Cymru - Cardiff Workshop
Earl Haig Memorial Club, 23-25 Penlline Road
Whichurch, Cardiff  CF14 2AA
Clwb Alawon Llanilltud Fawr -  Helen Adam
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
14/11/2015
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club - Helen Adam
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
14/11/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
14/11/2015
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
9/11/2015
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Tredegar
  Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
7/11/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr -  Bob Evans
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul / Sun
1/11/2015
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Bob Evans
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST

Hydref 2015

October

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
27/10/2015
18.30-20.30
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
27/10/2015
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele - Ruth Pybus
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
25/10/2015
16.00-18.00
Abergele Tune Club - Ruth Pybus
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Gweithdy Clwb Alawon y Bryn Du - Mike Lease
Ar Fferm ger Longtown
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Sad / Sat 
24/10/2015
10.00-16.30
Black Hill Tune Club workshop  - Mike Lease
At a farm near Longtown, HR2 9BN
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clllwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
20/10/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
17/10/2015
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Rd, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
10/10/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Cyngerdd y Glerorfa
Neuadd Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda
 Bangor, Gwynedd  LL57 3AN
Sad / Sat
3/10/2015
19.30
Clerorfa Concert
Neuadd Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda
 Bangor, Gwynedd  LL57 3AN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
3/10/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Medi
2015 September
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
29/9/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues 
29/9/2015
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
22/9/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club,Llynlloedd Lane
Machynlleth,Powys   SY20 8EX
Clwb Alawon Llandeilo yn chwarae
Gardd Fotaneg Genedlaetho Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddyn  LL32 8HG
Sul / Sun
20/9/2015
11.00, 14.00
Llandeilo Tune Club playing at the
National Botanic Garden of Wales

Llanarthne, Carmarthenshire  LL32 8HG
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - diwrnod agored
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sul / Sun
20/9/2015
10.00-11.
Llancaiach Fawr Tune Club - Open doors day
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Rd, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
 Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
12/9/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
5/9/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Awst 2015

August

Gweithdy Pentre-cwrt -Telynor Cymru
Neuadd y Pentref, Pentre-cwrt
Llandysul, Sir Gaerfyrddin,  SA44 5BD
Sul / Sun
23/8/2014
10.00 -15.00
Telynor Cymru - Pentre-cwrt Workshop
Pentre-cwrt Village Hall, Pentre-cwrt,
Llandysul, Carmarthenshire  SA44 5BD
Gweithdy Llŷn -Telynor Cymru
Yr Hen Ysgol, Llangwnnadl
Llangwnnadl ger Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Llun / Mon
17/8/2015
10.30-15.00
Telynor Cymru - Llŷn Workshop
Llangwnadl Old School
Llangwnadl, near Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Sesiwn a chyfle i ddysgu alaw gyda Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Fferm Mathrafal, Meifod, Powys  SY22 6HT
Wythnos/Week
1-8/8/2015
10.00-11.00
Clera daily Welsh tune class and session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
Mathrafal Farm, Meifod, Powys  SY22 6HT

Gorffennaf 2015

July

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
28/7/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
28/7/2015
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Gweithdy Pentre-cwrt -Telynor Cymru
Neuadd y Pentref, Pentre-cwrt
Llandysul, Sir Gaerfyrddin,  SA44 5BD
Sun / Sul
26/7/15
10.30-16.30
Telynor Cymru - Pentre-cwrt Workshop
Pentre-cwrt Village Hall, Pentre-cwrt,
Llandysul, Carmarthenshire  SA44 5BD
Gweithdy Llŷn -Telynor Cymru
Yr Hen Ysgol, Llangwnnadl
Llangwnnadl ger Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Sad / Sat
25/7/15
10.30-16.30
Telynor Cymru - Llŷn Workshop
Llangwnadl Old School
Llangwnadl, near Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Clllwb Bowlio Machynlleth, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
21/7/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Gweithdy Caernarfon -Telynor Cymru
Y Galeri
Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd  LL55 1SQ
Sun / Sul
19/7/15
10.30-16.30
Telynor Cymru - Caernarfon Workshop
Y Galeri
Victoria Dock, Caernarfon, Gwynedd  LL55 1SQ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
18/7/2015
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Gweithdy Caerdydd  - Telynor Cymru
Clwb Coffa Earl Haig
23-25 Penlline Road,
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd  CF14 2AA
Sad / Sat
11/7/2015
10.30-16.30
Telynor Cymru - Cardiff Workshop
Earl Haig Memorial Club, 23-25 Penlline Road
Whichurch, Cardiff  CF14 2AA

Mehefin 2015

June

Guto Dafis - Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
30/6/2015 18.30-20.30
Llantrisant Tune Club - Guto Dafis
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Cyngerdd awyr-agored y Glerorfa
Amffitheatr Plas Glyn-y-weddw, Plas Glyn-y-weddw, Pwllheli, Gwynedd LL53 7TT
Sul / Sun
28/6/2015
15.00
Clerorfa open-air concert at the Amphitheatre
Plas Glyn-y-weddw, Llanbedrog
Pwllheli, Gwynedd LL53 7TT
Cyngerdd Harlech y Glerorfa
Ysgol Ardudwy, Ffordd y Traeth,
HARLECH, Gwynedd LL46 2UH
Sad / Sat
27/6/2015
19.30
Clerorfa Harlech Concert
Ysgol Ardudwy, Ffordd y Traeth,
HARLECH, Gwynedd LL46 2UH
Gweithdy Pentre-cwrt -Telynor Cymru
Neuadd y Pentref, Pentre-cwrt
Llandysul, Sir Gaerfyrddin,  SA44 5BD
Sul / Sun
21/6/2015
10.00-17.00
Telynor Cymru - Pentre-cwrt Workshop
Pentre-cwrt Village Hall, Pentre-cwrt,
Llandysul, Carmarthenshire  SA44 5BD
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
20/6/2015
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
16/6/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
16/6/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Gweithdy Dynamic Harps  - Telynor Cymru
Neuadd yr Eglwys Fethodistaidd
Windsor Road,
Radyr, Caerdydd  CF15 8BP
Llun / Mon
15/6/2015
18.30-21.30
Telynor Cymru - Dynamic Harps Workshop
Radyr Medthodist Church, Windsor Road
Radyr, Cardiff  CF15 8BP
Gweithdy Caerdydd  - Telynor Cymru
Clwb Coffa Earl Haig
23-25 Penlline Road,
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd  CF14 2AA
Sul / Sun
14/6/2015
10.00-17.00
Telynor Cymru - Cardiff Workshop
Earl Haig Memorial Club, 23-25 Penlline Road
Whichurch, Cardiff  CF14 2AA
Telynor Cymru - Gweithdy Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, , Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
13/6/2015
10.00-16.30
Telynor Cymru - Valleys Harp Workshop
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Gweithdy Telyn lleol Pentre-cwrt
Neuadd y Pentref,  Pentre-cwrt
Llandysul, Sir Gaerfyrddin,  SA44 5BD
Sul / Sun
7/6/2015
14.00-17.00
Pentre-cwrt harp Workshop
Pentre-cwrt Village Hall, Pentre-cwrt,
Llandysul, Carmarthenshire  SA44 5BD
Gweithdy Aberystwyth - Telynor Cymru
Neuadd Penrhyncoch, Penbanc
Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 3ER
Sad / Sat
6/6/2015
10.00-16.00
Telynor Cymru - Aberystwyth Workshop
Penrhyncoch Village Hall, Penbanc,
Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 3ER
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
6/6/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Mai 2015

May

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
26/5/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
26/5/2015
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
19/5/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
16/5/2015
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Dinbych
Tŷ Terry, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
10/5/2015
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Terry's House, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Telynau'r Cymoedd
 Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
9/5/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
2/5/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Ebrill 2015

April

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
28/4/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
28/4/2015
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun / Mon
27/4/2015
19.00 -20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
21/4/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Cyfarfod Blynyddol Clera
Neuadd y Pentre, Penrhyncoch
Ger Aberystwyth   SY23 3EP
Sad / Sat
18/4/2015
15.30-16.00
Clera Annual General Meeting
Village Hall, Penrhyncoch
Near Aberystwyth   SY23 3EP
Ymarfer Y Glerorfa
Neuadd y Pentre, Penrhyncoch
Ger Aberystwyth   SY23 3EP
Sad / Sat
18/4/2015
10.30-15.30
Clerorfa Rehearsal
Village Hall, Penrhyncoch
Near Aberystwyth   SY23 3EP
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Paul Hutchinson
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
18/4/2015
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club - Paul Hutchinson
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
18/4/2015
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Dinbych
4 Hamdden Clwyd, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
12/4/2015
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
4 Hamdden Clwyd, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Telynau'r Cymoedd - Bethan Nia
 Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
11/4/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club - Bethan Nia
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Mawrth 2015

March

Clwb Alawon Llantrisant - gyda Bob Evans
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
31/3/2015
18.30.-20.00
Llantrisant Tune Club  - with Bob Evans
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
30/3/2015
19.00 -20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
24/3/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Guto Dafis
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul/Sun
22/3/2015
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Guto Dafis
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
21/3/2015
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
17/3/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
15/3/2015
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
 Gohuriwyd gweithdy Helina Rees oherwydd salwch

Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
14/3/2015
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open session
Helina Rees workshop postponed due to ill-leath
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Telynau'r Cymoedd
Chwarae ar gyfer agoriad swyddogol Caffi'r Orenfa
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Fri / Gwe
13/3/2015
18.00-20.00
Valleys Harp Tune Club
Playing for the official opening of the Orchid Cafe
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
7/3/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Gorymdaith o Neuadd y Ddinas am 12.30pm,
perfformiadau yn y castell o 1pm tan 3.30pm
a sesiynau drwy'r brifddinas.
Sul/Sun
1/3/2014
10.00-20.00
St David's Day - celebrations in the Capital
Grand parade from the City Hall at 12.30pm
performances in Cardiff Castle grounds

and sessions around
the capital.
Sesiynau traddodiadol Gŵyl Dewi
Yr Owain Glyndŵr, Sgwr Sant Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL
Sul/Sun
1/3/2014
16.30-20.00
St David's Day Welsh tradititonal music sessions
The Owain Glyndŵr, St John Square,

CARDIFF, CF10 1GL

Chwefror 2015

February

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
24/2/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
24/2/2015
18.30.-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
23/2/2015
19.00 -20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Abergele - Ruth Pybus
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul / Sun
22/2/2015
16.00-18.00
Abergele Tune Club - Ruth Pybus
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul/Sun
22/2/2015
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
21/2/2015
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Clubs
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
17/2/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Gwerin Gwallgo - cwrs gwerin Trac i ieuenctyd
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Glan-llyn, Bala, Gwynedd   LL23 7ST
Sad - Maw /
Sat - Tues

14-17/2/2015
Folk Frenzy - Tac folk course for young people
Urdd Outdoor Centre Glan-llyn
Glan-llyn, Bala, Gwynedd  LL23 7ST
Clwb Alawon Dinbych
Tŷ Terry, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HJ
Sul/Sun
15/2/2015
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Terry's House, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HJ
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
14/2/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
7/2/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
2/2/2015
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL

Ionawr 2015

January

Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Neuadd Sant Cattwg, Llanmaes
Rectory Court, Llanilltud Fawr,  CF61 2XR
Sad / Sat
31/1/2015
14.00-16.30
Llantwit Major Tune Club - Open session
Llanmaes Village Hall
Rectory Court, Llantwit Major,  CF61 2XR
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
27/1/2015
18.30.-20.0
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Cyngerdd Dolgellau y Glerorfa
Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square,
DOLGELLAU, Gwynedd  :LL40 1PU
Sad / Sat
24/1/2015
20.00 - 21.30
Clerorfa Dolgellau Concert
Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1PU
Cwrs Preswyl Y Glerorfa
Canolfan Breswyl Plas Caerdeon
Bontddu, ABERMAW, Gwynedd   LL42 1TH
Penwythnos/
Weekend
23-25/1/2015
Clerorfa Residential Course
Plas Caerdeon Residential Centre,
Bontddu, BARMOUTH, Gwynedd   LL42 1TH
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
20/1/2015
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
17/1/2015
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
17/1/2015
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
15/1/2015
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Telynau'r Cymoedd - Robin Huw Bowen
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
10/1/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club - Robin Huw Bowen
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
5/1/2015
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL

Rhagfyr 2014

December

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
30/12/2014
18.30.-20.0
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llandeilo - Mari Lwyd
Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Sul/Sun
21/12/2014
14.00-15.00
Llandeilo Tune Club - Mari Lwyd
National Botanic Garden of Wales
LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Nadolig Tuduraidd
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
20/12/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Tudor Christmas Session
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Bro Ddyfi - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys   SY20 8EX
Maw/Tues
16/12/2014
20.00-21.30
Bro Ddyfi Tune Club - Rhiain Bebb
Machynlleth Bowling Club, Llynlloedd Lane
Machynlleth, Powys    SY20 8EX
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
14/12/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
13/12/2014
10.30-12.0
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
8/12/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Delyth Jenkins
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
6/12/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Delyth Jenkins
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar - Jane Ridout
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
6/12/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club - Jane Ridout
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
1/12/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL

Tachwedd 2014

November

Clwb Alawon Abergele - Ruth Pybus
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul / Sun
30/11/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club - Ruth Pybus
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul / Sun
30/11/2014
10.30-12.30
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
25/11/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/11/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
17/11/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
15/11/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Gweithdy Sain Ffagan
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan
CAERDYDD  CF5 6XB
Sad / Sat 
15/11/2014
10.00-16.00
St Fagans workshop
Welsh National History Museum, St Fagans
CARDIFF  CF5 6XB
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
9/11/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Ymarfer agored y Glerorfa - croeso i bawb
Neuadd y Pentre, Penrhyncoch
Ger Aberystwyth   SY23 3EP
Sul / Sun
9/11/2014
10.30-16.00
Open Clerorfa Practice - welcome to all
Village Hall, Penrhyncoch
Near Aberystwyth   SY23 3EP
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Helen Adam
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
8/11/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Helen Adam
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
8/11/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
3/11/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
1/11/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Hydref 2014

October

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
28/10/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul / Sun
26/10/2014
10.30-12.30
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
20/10/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat 
18/10/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Kate Strudwick
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
11/10/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
6/10/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sun / Sul
5/10/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Guto Dafis
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
4/10/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Medi 2014

September

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
30/9/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
23/9/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
22/9/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sul / Sun
21/9/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
15/9/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
13/9/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
6/9/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
6/9/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
1/9/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL

  Awst 2014

August

Seiniau Sain Ffagan - diwrnod cerdd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd  CF5 6XB
Sad / Sat
23/8/2014
11.00-16.00
Music to your ears - a day of  Welsh music
St Fagans National History Museum
St Fagans, Cardiff  CF5 6XB
Cystadleuaeth unawd gwerin offerynnol Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Wythnos/Week
2-9/8/2014
12.00-13.00
Clera daily Welsh session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP
Cystadleuaeth unawd gwerin offerynnol Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Sad / Sat
2/8/2014
14.00-15.00
Clera Welsh folk soloist competition
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP

Gorffennaf 2014

July

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/7/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
19/7/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
12/7/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
5/7/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Perfformiadau gan Y Glerorfa yng Ngŵyl Rhuthun
Sgwr San Pedr.
Rhuthum, LL15 1AA
Sad/Sat
5/7/2014
14.00-19.00
Performances by Y Glerorfa at the Ruthin Festival
St Peter's Square
Ruthin, Denbighshire  LL15 1AA

Mehefin 2014

June

Sadwrn Plant - chwarae i blant ddawnsio
Croeso i gerddorion - cliciwch am gerddoriaeth
Tŷ a Pharc Tredegar, Casnewydd  NP10 8YW
Sad/Sat
28/6/2014
09.45-12.30
Sadwrn Plant - play for children to dance
Players welcome
Tredegar House and Park, Newport  NP10 8YW
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
24/6/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
24/6/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
23/6/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
21/6/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Gŵyl Ifan yn y Brifddinas
Dawnswyr a cherddorion traddodiadol
Canol Dinas Caerdydd, CF10
Sad / Sat
14/6/2014
10.30-17.00
Gŵyl Ifan in the Capital
Traditional dancers and players in the city centre,
Central Cardiff, CF10
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
9/6/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Cwrdd am ginio - cyfarfod olaf cyn mis Medi
Sul/Sun
8/6/2014
16.00-18.00
14.30-16.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Meet for lunch  - last meeting before September
Cynhadledd Tŷ Cerdd - Sesiwn Glanfa 11.40
Canolfan y Mileniwm, Plas Bute,

Cardiff Bay  CF10 5AL
Sad/Sat
7/6/2014
10.00-17.00
Tŷ Cerdd Conference - Glanfa Stage Session 11.40
Wales Millennium Centre, Bute Place,

Cardiff Bay  CF10 5AL
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
7/6/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon yByn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
5/6/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN

Mai 2014

May

Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
27/5/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
27/5/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Dosbarth Alawon Trawsfynydd gyda Nial Cain
Neuadd Eglwys Sant Madryn, Maengwyn Street
Trawsfynydd, Gwynedd  LL41 49Y
Sad/Sat
24/5/2014
10.00-16.00
Trawsfynydd Tune Class with Nial Cain
St Madryn's Church Hall, Maengwyn Street
Trawsfynydd, Gwynedd  LL41 49Y
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
19/5/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Gweithdy Gartholwg
Canolfan Dysgu Gartholwg, Heol Sant Illtyd,
Pentre'r Eglwys, Pontypridd  CF38 1RQ
Sad/Sat
17/5/2014
10.00-16.00
South Wales Workshop
Gartholwg
Learning Centre, Saint Illtyd's Road,
Church Village,
Pontypridd  CF38 1RQ
Gweithdy'r Bryn Du gyda Stephen Rees
Longtown, ger y Fenni
Swydd Henffordd
  HR2 9BN
Sad/Sat
17/5/2014
10.00-17.00
Black Hill Welsh Workshop with Stephen Rees
Longtown
, Near Abergavenny
Herefordshire  HR2 9BN
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Canolfan Ymwelwyr Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Sad/Sat
17/5/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor Visitor Centre,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
11/5/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Gweithdai Tŷ Tredegar
Gŵyl Gwerin Tŷ Tredegar, Tŷ a Pharc Tŷ Tredegar
CASNEWYDD   NP10 8YW
Sul / Sun
11/5/2014
10.30-13.00
Tredegar House Workshops
Tredegar House Folk Festival, Tredegar House and Park
NEWPORT   NP10 8YW
Helen Adam - Dysgu a chwarae alaw Gymreig
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau,
Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwol, Abertawe SA1 3RD
Sad/Sat
10/5/2014
11.00
& 14.00
Learning and play a Welsh tune - with Helen Adam
National Waterfront Museum,
Oystermouth Road
Maritime Quarter, Swansea SA1 3RD
Clwb Alawon Maentwrog
Gwesty'r Oakeley Arms, Tan y Bwlch
DOLGELLAU, Gwynedd  LL41 3YU
Sad/Sat
10/5/2014
10.30-12.30
Maentwrog Tune Club
Oakeley Arms Hotel, Tan y Bwlch
MAENTWROG, Gwynedd  LL41 3YU
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
10/5/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
3/5/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Ebrill 2014

April

Clwb Alawon Llantrisant - Bethan Nia
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/4/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club - Bethan Nia
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
27/4/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Dwylo ar y Delyn' - Cymdeithas Arglwyddes Llanofer
Ysgol Gynradd Cymuned Crughywel
Oakfield Drive, Crughywel  NP8 1DY
Sad/Sat
26/4/2014
10.00-16.00
'Hands on Harp' day with Lady Llanover Society
Crickhowell Community Primary School
Oakfield Drive, Crickhowell  NP8 1DY
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
22/4/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Kate Strudwick
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
19/4/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club  - Kate Strudwick
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
14/4/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
Paul Hutchinson (acordion)
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sul / Sun
13/4/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club
Paul Hutchinson (accordion)
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
12/4/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Tredegar - Jane Ridout
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
5/4/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club  - Jane Ridout
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon yBryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
3/4/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN

Mawrth 2014

March


Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Gwe/Fri
28/3/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
25/3/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant - Pat Smith
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/3/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club - Pat Smith
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele - Alan Drwm
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
23/3/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club - Alan Collinson
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Dinbych -  dyddiad newydd
 Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
16/3/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Bob Evans
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
15/3/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Bob Evans
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Bethan Nia
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
15/3/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Bethan Nia
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Cyfarfod Blynyddol Clera
a Chwrs Preswyl Y Glerorfa
Canolfan Breswyl Plas Caerdeon
Bontddu, ABERMAW, Gwynedd   LL42 1TH
Penwythnos
/Weekend
14-16/3/2014
Clera Annual General Meeting
and Clerorfa Residential Course

Plas Caerdeon Residential Centre,
Bontddu, BARMOUTH, Gwynedd   LL42 1TH
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
10/3/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon yn Cwlwm Celtaidd - Guto Dafis
Paviliwn y Grand, Rhodfa'r Mr
Porthcawl  CF36 3YW
Sul / Sun
9/3/2014
14.00-16.00
Tune Club Class at Cwlwm Celtaidd - Guto Dafis
The
Grand Pavilion, The Esplanade
Porthcawl  CF36 3YW
Clwb Alawon yn Cwlwm Celtaidd - Pat Smith
Paviliwn y Grand, Rhodfa'r Mr
Porthcawl  CF36 3YW
Sad / Sat
8/3/2014
14.00-16.00
Tune Club at Cwlwm Celtaidd - Pat Smith
The
Grand Pavilion, The Esplanade
Porthcawl  CF36 3YW
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
8/3/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon yBryn Du - Meurig Williams
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
6/3/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club  - Meurig Williams
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Gorymdaith o Neuadd y Ddinas am 12.30pm,
perfformiadau yn y castell o 1pm tan 3.30pm
a sesiynau drwy'r brifddinas.
Sad/Sat
1/3/2014

St David's Day - celebrations in the Capital
Grand parade from the City Hall at 12.30pm
performances in Cardiff Castle from 1pm to 3.30pm

and sessions around
the capital.
Clwb Alawon Tredegar - Jane Ridout
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
1/3/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club  - Jane Ridout
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Dydd Gŵyl Dewi yn y Gerddi
Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Sad/Sat
1/3/2013
11.30-15.30
St David's Day in the Gardens
National Botanic Garden of Wales
LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG
Pard Gŵyl Dewi yn Aberystwyth
Cloc y Dre - Llys y Brenin
www.twitter.com/GwylDewiAber
 
www.facebook.com/PardGwylDewiAberystwyth
Sad/Sat
1/3/2013
13.00-14.00
St David's Day Parade in Aberystwyth
Town Clock - Crown Court
www.twitter.com/GwylDewiAber www.facebook.com/PardGwylDewiAberystwyth
Dai Bando yn bar Canolfan Cymry Llundain
157-163 Gray's Inn Road
Llundain   WC1X 8UE
Sad/Sat
1/3/2013
21.30-23.00
Dai Bando at the London Welsh Centre bar
157-163 Gray's Inn Road
London WC1X 8UE
Parti Gŵyl Dewi'r Dŷn Gwyrdd yn yr EFDSS
Cecil Sharp House, 2 Regent's Park Road,
Llundain
  NW1 7AY
Sad/Sat
1/3/2013
14.00-23.59
The Green Man St David's Day Party at EFDSS
Cecil Sharp House, 2 Regent's Park Road,
London
  NW1 7AY

Chwefror 2014

February

Clwb Plygain y Caio
Ysstafell Lofft, Gwesty'r Caio,
36 Heol y Gadeirlan, Caerdydd  CF11 9LL
Gwe/Fri
28/2/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room,The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llantrisant - Pat Smith
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/2/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club  - Pat Smith
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle
Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
23/2/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn
Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Gareth Westacott
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
22/2/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Gareth Westacott
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
18/2/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - diwrnod agored
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
15/2/2014
10.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - open day (free)
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
15/2/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
Abersoch  LL53 7HR
Gwen/Fri
14/2/2014
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
Abersoch  LL53 7HR
Clwb Alawon Pen-y-bont
The Farmers Arms, Cefn Cribwr,
Penybont-ar-Ogwr  CF32 0BA
Sad / Sat
8/2/2014
12.00-14.00
Bridgend Tune Club
The Farmers Arms
, Cefn Cribwr,
Bridgend   CF32 0BA
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
8/2/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
8/2/2014
13.00-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Clwb Alawon y Mynydd Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau / Thurs
6/2/2014
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 9BN
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
1/2/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Ionawr 2014

January

Clwb Alawon Llantrisant  - Guto Dafis
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX

Maw/Tues
28/1/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club  - Guto Dafis
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Abergele
Tafarn yr Hawk and Buckle
Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
26/1/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn
Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Sir Gr   SA19 6EN
Maw/Tues
21/1/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
LLANDEILO, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - Stephen Rees
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
18/1/2014
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - Stephen Rees
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Kate Strudwick
Maenordy Llancaiach Fawr, Ffordd Gelligaer,
Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
18/1/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Tune Club - Kate Strudwick
Llancaiach Fawr Manor, Gelligaer Road,
Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
12/1/2014
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN
Clwb Alawon Pen-y-bont - Meurig Williams
The Prince of Wales,
Cynffig,
Penybont-ar-Ogwr  CF33 4PR
Sad / Sat
11/1/2014
12.00-14.00
Bridgend Tune Club  - Meurig Williams
The Prince of Wales
, Kenfig,
Bridgend   CF33 4PR
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
11/1/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr  - diwrnod agored
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad/Sat
11/1/2014
10.00-17.00
Llantwit Major Tune Club  - open day (free)
The Old School
, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwen/Fri
10/1/2014
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad/Sat
4/1/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House
, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN

Blynyddoedd Cynt

Previous years