Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Gaeaf
2015/16

Winter
Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1ST


Ail nos Iau bob mis
Sesiwn draddodiadol yn Llanilltud Fawr, yn dechrau tua 8yhyr Old Swan.
12/11/2015
10/12/2015
14/1/2016
11/2/2016
Second Thursday of every month
Evening session at the Old Swan, Llantwit Major, starting about 8pm
Rhai nosweithiau Iau eraill
Sesiynau ymarfer. Gadewch eich cyfeiriad e-bost os hoffech dderbyn hysbyseb.

Some other Thursday evenings
Practice sessions. Please leave your e-mail address if you want to be kept informed
Dydd Sadwrn, Tachwedd 14
Mae Helen yn berfformwraig cerddoriaeth draddodiadol brofiadol ac yn diwtor fiolin proffesiynol a chanddi lwyth o alawon draddodiadol Gymreig.
Hi a George Whitfield yw aelodau'r band Fiddlebox sydd yn perfformio'n cerddoriaeth draddodiadol ar draws Cymru a'r DU.
Bydd Helen yn dysgu alawon sy'n defnyddio graddfeydd a rhythmau syml Klezmer ac yn eu defnyddio i archwilio cerddoriaeth Cymrieg a Klezmer.
Ni fydd y gweithdy'n ddilynnol, felly dewch i naill ai'r bore neu'r prynhawn as na fedrwch ddod am ddiwrnod cyfan.
14/11/2015
10.30-16.30

Helen Adam

Saturday, November 14
Helen is a very accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a wide repertoire of Welsh tradiitonal tunes.
She forms half of the popular traditional Welsh music duo Fiddlebox with George Whitfield, performing across Wales and around the UK.
Helen will teach some simple Klezmer scales and rhythms, and then use these to explore Welsh and Klezmer music.  This workshop will not be progressive, so come to either the morning or the afternoon if you can't make the full day.
Dydd Sadwrn, Rhagfyr 5
Sesiwn Agored a Pharti Nadolig
- ar gyfer pob chwaraewr
Cyd-chwarae alawon o Lyfrau 1, 2 a 3
Dewxh â phlât bwyd i'w rhannu

5/12/2015
13.00-17.00

 £3
Saturday, December 5
Open Session and Christmas Party
- for all 
players
Playing tunes from NoteBooks 1, 2 & 3
Bring a plate of food to share
Dydd Sadwrn, Chwefror 20
Gweithdy gyda Paul Hutchinson
Diwrnod arall o gerddoriaeth a threfniadau hyfryd, fel y bu'r llynedd! Gofynnom i Paul drefnu rhagor o alawon Cymreig i ni
20/2/2016
10.30-16.30
Saturday, February 20
Workshop with Paul Hutchinson
Another day of lovely music and arrangements; pretty much as last year! I've asked Paul to arrange a couple more Welsh tunes for us

Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyliau)
Cyd-chwarae

10.30-11.00
11.00-16.15
16.15-16.45
 Registration
Learning workshop
(including breaks)
 Playing togetherPris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £18.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris cyffredinol £12.00 Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris diwrnod agored
Open day price
diwrnod cyfan
£2.00 whole dayPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£15.00

Tune club membership to the end of the series


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo