The Black Hill Tune Club
Welsh music Workshop
Gweithdy Cerddoriaeth Draddodiadol
Clwb Alawon Bryn Du

Dydd Sadwrn
 Hydref 24
2015

Saturday
Oct 24

Nôl - Back

Dysgu a chwarae alawon Cymreig Learning and playing Welsh tunes
Gweithdy un-dydd dan arweiniad y ffidlydd adanbyddus Mike Lease ger ffin Lloegr, o fewn golwg
Clawdd Offa a'r Mynyddoedd Du ar
Fferm Drewern Fechan,
Longtown, Swydd Henffordd  HR2 0LW.
10am tan 4.30pm

A one-day workshop led by acclaimed fiddler
Mike Lease near the Welsh border, within sight of Offa's Dyke and the Black Mountains at
Little Trewern Farm,

Longtown,
Herefordshire  
HR2 0LW.
From 10am to 4.30pm
Sesiwn draddodiadol
Gymreig ac amrywiol i ddilyn o 7pm
yng ngwesty'r Crown
LONGTOWN
Swydd Henffordd
HR2 9BN
Llety ar gael yn lleol
The Crown Inn
Followed in the evening by a session with mainly Welsh tunes from 7pm
at The Crown Inn
LONGTOWN
Herefordshire
HR2 9BN
Local accommodation


Trefnyddion

Judy Mabe
01432 263495
judy.mabe@gmail.com
Alison
01981 570486

Organisers

Pris
Bwyd a diod
Dewch a'ch lluniaeth eich hunan.

£14
Price
Food and drink
Bring your ownLlety - Gwely a brecwast
The Crown Inn Longtown   HR2 9BN
The Rising Sun Pandy  NP7 8DL
The Lamb and Flag Lawenarth 
NP7 7EW
Llety - Gwersylla
@£5 y nos, gyda chyfleusterau
Tan House Farm, Longtown HR2  0LT
Cysyllter â Jenny ar
01873 860444/221 reservations@camping4us.co.uk
http://www.camping4us.co.uk/
Peth gwersylla yn
Fferm Trewern Fechan

Accommodation - Bed & breakfast
The Crown Inn
Longtown   HR2 9BN
The Rising Sun Pandy  NP7 8DL
The Lamb and Flag Lawenarth 
NP7 7EW
Accommodation - Camping
@£5 per night including facilities
Tan House Farm, Longtown HR2  0LT
Contact Jenny on
01873 860444/221
 reservations@camping4us.co.uk
http://www.camping4us.co.uk/
Camping for one or two at Little Trewern Farm


Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd

 
Click here for popular Welsh tunes

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo