Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Gaeaf
2016

Winter

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1ST


Dydd Sul, Ionawr 31

31/1016
13.00-17.00

Sunday, January 31

Gweithdy gyda Helina Rees
Mae Helina yn ffidilwraig lleol, ac mae wedi cytuno i ysgrifennu alaw neu ddau i ni ar gyfer y gweithdy hwn.
Bydd hi wedyn yn cyflwyno gwahanol dilyniannau cordiau i fynd gyda phob alaw ac yn dangos sut y gall y harmonïau newid teimlad a hwyliau'r dôn.
Os bydd amser yn caniatáu, bydd Helina'n edrych ar rai alawon, gan roi dewis i offerynnau alaw o beth i'w chwarae a chyfoethogi'r alaw.Helina Rees

Workshop with Helina Rees
Helina is a local fiddle player,
and she has agreed to write a tune or two for us for this workshop.
She will then introduce different chord sequences to go with each tune and illustrate how the harmonies can change the feel and moodof the tune.
If time allows, Helina will look at some counter melodies giving melody instruments a choice of what to play and showing how these can enrich the tune.

Dydd Sul, Chwefror 20
22/3/2015
10.00-17.00

Sunday, February 20
Alaw, harmoni a chyfeiliant
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad
Cred Paul y dylid cydnabod gerth yr acordion fel offeryn hyfryd a hyblyg. Mae'n feistr  ar harmoni, yn aml yn ychwanegu llinellau ychwanegol i'r llaw dde.. Mae'n mynnu osgoi'r defnyd cyfyng o'r offeryn gyda noda a chordiau (bŵm-chi).
mae sŵn Ppaul wedi'i gamgymryd yn fiolin, organ eglwys neu consertina, ac ma'en cymryd hwn fel clod ac ni beirniadaeth.
Mae''n athro profiadol sydd yn hoff iawn o ddysgu a gwella crefft y cerddor.
.Paul Hutchinson

Melody, harmony and accompaniment
for all musicians with some experience.
Paul believes that the accordion should be taken more seriously as a beautiful and versatile instrument. He is a master of harmony, frequently adding extra lines in the right hand. He aims to avoid the old-fashioned limited use of the instrument (note-chords rhythmic “boom-chit” sound) at all costs. Paul’s sound has been mistaken for a violin, a church organ or a concertina, which he takes as a compliment not a criticism. He is an experienced teacher who loves teaching and improving musicianship..
Pris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £18.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris cyffredinol £12.00 Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris diwrnod agored
Open day price
diwrnod cyfan
£2.00 whole day
hanner diwrnod
£1.00 half dayPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£15.00

Tune club membership to the end of the series


Trefnyddion y Clwb alawon
Rob Bradshaw
Stephanie Kempley
clwbalawon@gmail.com
Tune Club organisers
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo