Clwb Plygain Caerdydd

Cardiff Plygain Club

2il a 4ydd
nos Lun
 
2015

2nd and 4th Mondays

Nôl - Back

Ymunwch â Chantorion Plygain Caerdydd a dysgwch carolau Plygain Cymreig rolau tri llais,
yn cwrdd ar ail a phedwerydd nos Lun y mis o 7.00yr hwyr tan 8.30 hyd at ddechrau mis Rhagfyr
yn y Butcher's Arms
29 Ffordd Llandaf
Treganna, Caerdydd
CF11 9NG
(ger Chapter)


Join the Cardiff Plygain singers and learn some three-part harmony traditional Welsh Plygain carols on the second and fourth Monday of the month from 7.00pm to 8.30pm until the start of December
at the Butcher's Arms
29 Llandaff Road
Canton, Cardiff
CF11 9NG
(close to Chapter)


Plygain singing on YouTube

Dewch i brofi canu ein halawon Plygain traddodiadol wrth i'r Nadolig agosáu.
Byddwn yn cwrdd i ymarfer dwywaith y mis tan ddiwedd mis Tachwedd ac nid oes angen talu dim.
Mae gennym gyfleodd am berfformiadau cyhoeddus on nid yw'n anngerheidiol i chi fod yn rhan ohonynt; dewch pan dewiswch.

19.00 - 20.30
Come and try singing traditional Welsh Plygain Carols in the run up to Christmas.
We shall meet to practise them fortnightly until the end of November and there is no charge.
We have opportunities for public performances but there is no obligation; you can drop in and out of practices as you wish.
Trefnydd
Steve Jeans
stevejeans@ntlworld.com
Organiser


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Nôl - Back