Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Hydref
2016

Autumn
Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1ST
Dydd Sadwrn, Hydref 8
13.00-17.00

Guto DafisSaturday, October 8
13.00-17.00
Dydd Sadwrn, Tachwedd 5
Sesiwn Agored
- ar gyfer pob chwaraewr
Cyd-chwarae alawon o Lyfrau 1, 2, 3, 4


5/11/2016
10.30-16.30

 £3

Saturday, November 5
Open Session
- for all 
players
Playing tunes from NoteBooks 1, 2, 3, 4

Dydd Sadwrn, Tachwedd 19
13.00-17.00


Robert Evans


Saturday, November 19
13.00-17.00

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 11
Parti Swper Nadolig

11/12/2016
18.00-22.00
Sunday, December 11
Christmas Supper Party

Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyliau)
Cyd-chwarae

10.30-11.00
11.00-16.15
16.15-16.45
 Registration
Learning workshop
(including breaks)
 Playing togetherPris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £18.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris cyffredinol £12.00 Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris diwrnod agored
Open day price
diwrnod cyfan
£2.00 whole dayPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£10.00

Tune club membership to the end of the series

Ail nos Iau bob mis
Sesiwn draddodiadol yn Llanilltud Fawr, yn dechrau tua 8yhyr Old Swan.
13/10/2016
10/11/2016
8/12/2016
Second Thursday of every month
Evening session at the Old Swan, Llantwit Major, starting about 8pm
Rhai nosweithiau Iau eraill
Sesiynau ymarfer. Gadewch eich cyfeiriad e-bost os hoffech dderbyn hysbyseb.

Some other Thursday evenings
Practice sessions. Please leave your e-mail address if you want to be kept informed

Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo