Clwb Alawon   Tywi   Tune Club

Pedwerydd dydd
Mawrth
19.30

Fourth
Tuesday

Gwesty'r Angel
30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gâr
SA20 0JP

4ydd /   4th

Maw / Tues
19.30
The Half Moon
30 Stone Street,
Llandovery, Carms  
SA20 0JP

Dysgu alawon Cymreig
gyda Helen Adam

Learn Welsh tunes
with Helen Adam

Mae Helen yn berfformwraig cerddoriaeth draddodiadol brofiadol ac yn diwtor fiolin proffesiynol a chanddi lwyth o alawon draddodiadol Gymreig.
Hi a George Whitfield yw aelodau'r band Fiddlebox sydd yn perfformio'n cerddoriaeth draddodiadol ar draws Cymru a'r DU.
Mae gan Helen brofiad eang fel athrawes cerddoriaeth, yn arbennig gyda dechreuwyr, gan ddenu pobl o bob oed i greu cerddoriaeth, ac yn dysgu alawon ar bob lefel gallu.

Ymholiadau:
01269 850297, helen@sesiwn.com
www.helenadam.com

Helen Adam
Helen Adam

Helen is a very accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a wide repertoire of Welsh tradiitonal tunes.
She forms half of the popular traditional Welsh music duo Fiddlebox with George Whitfield, performing across Wales and around the UK.
Helen is very experienced as a music teacher, especially in getting people of all ages to get involved in producing music, and also in teaching melodies at all levels of ability.

Enquiries:
helen@sesiwn.com, 01269 850297
www.helenadam.com

Cliciwch yma am alawon Cymreig
 
Click here for popular Welsh tunes

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera
WG logo
ACW logo
Lottery logo