Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Gaeaf
2017

WinterCyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
Ystafell Marcross
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
MarcrossRoom
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1STDydd Sadwrn, Chwefror 4ydd

4/2/2017

13.00-17.00

Saturday February 4th
Sesiwn agored
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad
Alawon o Lyfrau'r Fro

 < £3
Open session
for all musicians with some experience.
Tunes from the Llantwit notebooks
Dydd Sadwrn, Chwefror 18

18/2/2017
13.00-17.00

Saturday February 18

Gweithdy gyda Geraint Roberts
Mae Geraint yn dychwelyd i ddysgu i ni rhagor o alawon Bro Morgannwg sy'n gysylltiedig â thraddodiadau haf lleol..

Geraint Roberts
£8 / £12
Workshop with Geraint Roberts
Geraint returns to teach us some more Glamorgan tunes associated with local summer traditions.Dydd Sul, Mawrth 5ed

5/3/2017

10.30-16.30

Sunday, March 5th
Sesiwn agored - Gŵyl St Pirad
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad
Alawon o lyfrau'r Fro a rhai alawon Cernywaidd

£3
Open session - St Piran's Day
for all musicians with some experience.
Tunes from the Llantwit notebooks and some Cornish tunes.

Sadwrn, Mawrth 11eg

11/3/2017

13.00-17.00

Saturday, March 11th
Delyth Jenkins
ar gyfer pob offerynydd gyda pheth profiad

Alaw a chyfeiliant
  Bydd Delyth Jenkins, unawdydd adnabyddus a hanner deuawd adnabyddus DnA yn arwain  y gweithdy hwn ar ei thelyn..


Delyth Jenkins
£8 / £12
Delyth Jenkins
for all musicians with some experience.

Melody and accompaniment
Delyth Jenkins, soloist in her own right and half of the popular Duo DnA will lead this workshop on her harp.


Sadwrn, Ebrill 1af

1/4/2017

13.00-17.00


Saturday, April 1st
Stacey  Blythe
ar gyfer pob offerynydd gyda pheth profiad

Stacey Blythe
£8 / £12
Stacey Blythe
for all musicians with some experience.
Sadwrn, Mai 6ed

6/5/2017

10.30-16.30


Saturday, May 6th


Guto Dafis

ar gyfer pob offerynydd gyda pheth profiad

Guto Dafis
£10 / £15


Guto Dafis
for all musicians with some experience.Sul, Mehefin 4ydd

11/3/2017

13.00-17.00

Sunday, June 4th
Sesiwn agored
Cyfarfod blynyddol a Pharti Te
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad.

Yn Aberdâr

Open session,
AGM and Tea Party
for all musicians with some experience.
.
In Aberdare
Pris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £18.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris cyffredinol £12.00 Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris diwrnod agored
Open day price
diwrnod cyfan
£3.00 whole day
hanner diwrnod
£2.00 half dayPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£15.00

Tune club membership to the end of the series


Trefnyddion y Clwb alawon
Rob Bradshaw
Stephanie Kempley
clwbalawon@gmail.com
Tune Club organisers
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo