Nôl/Back

Dydd Gŵyl Dewi 2015 St David's Day

Dydd Sul
Mawrth 1
Sunday
March 1

Nôl - Back
Gorymdaith Gŵyl Dewi
O'r Ganolfan Ddinesig i lawwr yr Aes ac
i fyny Heol Eglwys Fair i mewn i'r castell
1.3.2015
12.00-13.30
St David's Day Procession
From the Civic Centre down the Hayes and back up St Mary Street into the grounds of the castle.
Mynediad am ddim i'r castell i weld perfformiadau gan bandiau'r orymdaith
13.00-15.00
13.30-16.60
Free admission to Cardiff castle for bandstand
open air concert

Y Daith - The procession routeTrefn y dydd


Order of the day

Ymgynnull ar gyfer yr orymdaith
yn
Rhodfa Brenin Edward VII,
CAERDYDD, CF10 3NB

Croeso a diolch i gyfranogwyr

Cychwyn yr orymdaith drwy'r strydoedd
gan orffen yng Nghastell Caerdydd

Dathliad ar faes y Castell

National Anthem
Dawns y ddraig
Wonderbrass
Chwaraewyr sesiwn traddodiadol

Diwedd y gyngerdd

Sesiwn dafarn draddodiadol
gyda chwaraewyr traddodiadol Cymreig
chwaraewyr a dawnswyr o Lydaw
a phibwyr Albanig yn

Yr Owain Glyndŵr, Sgwâr S. Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL.
Yn agored i bawb, dan arweiniad perfformwyr y dydd.
11.30-12.1512.15

12.30
13.00-13.45

13.45
15.00

16.00

16.30-20.00
Assembly of the procession
in King Edward VII Avenue
CARDIFF, CF10 3NB

Welcome and thanks to participants

Procession starts journey through the streets,
ending in Cardiff Castle

Celebration in the castle

Hen Wlad fy Nhadau
Dragon dancers
Wonderbrass
Traditional session players

Concert ends

Traditional pub session
with Welsh session players,
Breton players and dancers
and Scottich pipers at

The Owain Glyndŵr, St John Square, 
CARDIFF, CF10 1GL
Open to all players, led by featured performers.

Owain GlyndŵrSesiynau tafarn draddodiadol yn
Yr Owain Glyndŵr, Sgwâr S. Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL.
Yn agored i bawb, dan arweiniad perfformwyr y dydd.
16.30-20.00
Traditional pub sessions at
The Owain Glyndŵr, St John Square, 
CARDIFF, CF10 1GL
Open to all players, led by featured performers.

Chwaraewyr:
cliciwch yma am fanylion yr alawon

Players:
click here for details of the tunes

Digwyddiadau eraill penwythnos Gŵyl Dewi
ar Wefan Cyngor Caerdydd

Other St David's Day weekend events
on the Cardiff Council Website

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo