Sesiwn Caerdydd

Cardiff Session

Pob
nos Lun
 
2016

Every Monday

Nôl - Back

Mae Sesiwn Caerdydd yn cwrdd ar y cyntaf, y trydydd a'r pumed nos Lun yn y mis yn y
City Arms
10-12 Quay Street
(gferbyn â Stadiwm y Principality)
Canol Dinas Caerdydd
CF10 1EA
o 8.30yh tan 11.00yh

The Cardiff Session meets on the first, third and fifth Monday of the month at the
City Arms
10-12 Quay Street
(opposite the Principality Stadium)
Cardiff City Centre
CF10 1EA
from 8.30pm to 11.00pm


Mae Sesiwn Caerdydd yn cwrdd ar ail a phedwerydd nos Lun y mis o 8.30 hyd at 11.00yh
yn y
Butcher's Arms
29 Ffordd Llandaf
Treganna, Caerdydd
CF11 9NG
(ger Chapter)


The Cardiff Session meets on the second and fourth Monday of the month from 8.30pm to 11.00pm at the Butcher's Arms
29 Llandaff Road
Canton, Cardiff
CF11 9NG
(close to Chapter)
Trefnydd
Meurig Williams
meurig@sesiwn.com
Organiser


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Nôl - Back