Sesiwn Caerdydd

Cardiff Session

Pob
nos Lun
 
2019

Every Monday

Nôl - Back

Mae Sesiwn Caerdydd
yn cwrdd bob
nos Lun
yn Nhafarn yr Hen Farchnad

20-21 Stryd y Drindod
(gyferbyn â'r Eglwys ac wrth ochr y Farchnad)
Canol Dinas Caerdydd
CF10 1BH
o 8.30yh tan 10.45yh

The Cardiff Session meets every Monday
at the Old Market Tavern
20-21 Trinity Street
Street
(opposite the Church and next to the Market)
Cardiff City Centre
CF10 1BH
from 8.30pm to 10.45pm


Trefnydd
Meurig Williams
meurig@sesiwn.com
Organiser


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Nôl - Back