Set Polcas

Set mis
Gorffennaf
2014
July
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops

Un o alawon Llewelyn Alaw yw Polca Rhydycar; bu'n chwarae ei alawon yn y dafarn oedd ganddo yn Aberdâr.
Alaw ddawns yw Abaty Llanthony a sydd yn cario enw'r abaty enwog ger Y Fenni.
Chwaraeir pibddawns Gwrecsam yma fel polca fel y mae wedi'i ysgrifennu ac nid fel pibddawns.
Chwareir y set fel arfer yn gyflym, gydag ysbryd, gan ddechrau'n gymharol tawel cyn rhedeg gyda Llanthony a Gwrecsam.

The Rhydycar Polka was composed by Llewelyn Alaw and played at his Aberdare Tavern.
Llanthony Abbey is a dance tune named after the famous abbey near Abergavenny.
The Wrexham hornpipe is played as a polca as written, rather than as a hornpipe.
This set is normally played with pace and spirit, starting fairly gently with Rhydycar and then taking off with Llanthony and Wrexham.

   
     Polca Rhydycar

    The Rhydycar Polka
midi
gif

    Abaty Llanthony
    Llanthony Abbey
midi
gif

    Pibddawns Gwŷr Gwrecsam
    The Wrexham Men's Hornpipe

midi
gif

    Set Glân Medd'dod