Set y Rhatlar

Set mis
Mehefin
2014
June
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops

Dyma set o jigiau bywiog yng nghywair D mwyaf, ac felly yn addas iawn i ffidil a chwiban..
Mae Castell Caernarfon yn dringo i fyny yn yr ail rhan, B, ac mae cysylltiad rhwng ei rhan gyntaf yn a'r alaw sy'n dilyn yn y set, sef Morgan Rhatlar sydd yn ei dro yn perthyn a alawon a geir ym mannau eraill Prydain Fawr, a does dim amau'r reswm am ei phoblogrwydd..
Mae pob siaradwr Cymraeg wedi derbyn y cwestiwn  Cymor o Ble? a dyna enw'r alaw olaf yn y set; mae'n jig bywiog a chyffrous i orffen y set..

This is a lively set of jigs.pitched in D, so well suited to fiddle and whislte.
Castell Caernarfon (Caernarfon Castle
) is which soars up in part B and part A is closely related to the second jig in the set, Morgan Rhattlar (Morgan Rattler) which is a Welsh tune related to other tines across Britain which has lots of life in it.
Cymro o Ble? (Welshman from where) is a quetsion frequently asked in mmeeting someone who you find to be Welsh and is again a rousing jig to finish the set.

Castell Caernarfon
Caernarfon Castle
midi
gif

Morgan Rhatlar
Morgan Rattler

midi
gif

Cymro o Ble?
Welshman from Where?

midi
gif

Set Morgan Rhattlar